29. března 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Celých devět let trvala rekonstrukce bytového domu Havelská 27 v Praze, o němž první zmínky sahají až do doby románské. Chátrající objekt byl pod zahraničním investorem citlivě rekonstruován. Architekti z ateliéru Qarta obnovili maximum původního, přiznali materiály i konstrukce a přidali nové vrstvy například v podobě zastřešení dvorů zasklenou konstrukcí. Dům si naštěstí ponechal původního ducha.

„Dlouhá historie stavby je provázána řadou okolností, které se v čase poměrně složitě odvíjely, ovlivňovaly její podobu a funkci. Stala se tak architektonickou asambláží mnoha epoch – po staletí tu probíhal přirozený proces postupného přestavování. Odkrývání historických vrstev nám tak přineslo mnohá překvapení a pochopitelně vyvolalo otázky týkající se dobových stavebních přístupů v konstrukcích i detailech. Pozornost vyžadovala zvláště řemeslná provedení stavebních detailů. Atmosféra domu je neopakovatelná, proto jsme přemýšleli, jak sem přinést nové vrstvy tak, aby ji nenarušily a zároveň odrážely současný přístup. A to jak při využití technologií a materiálů, tak při koncipování nových principů v konstrukcích a tvarosloví,“ řekl David Wittassek, který je spolu s Jiřím Řezákem autorem návrhu rekonstrukce.

„Autoři rekonstrukce se rozhodli pro koncept založený na odhalování a estetizování skrytých historických vrstev, které pak postavili do kontrastu s novými architektonickými prvky. Jako jednotící element pro ně zvolili jejich materialitu – kov, sklo a beton v přirozené ryzí podobě dům nenápadně prolínají, zároveň obyvatele provádí jeho historií. Od nových podlah v románských sklepích, přes přiznané zbytky gotického lomeného oblouku na fasádě po klasicistní krov. Tento princip byl aplikován v celé rekonstrukci. Povrchy v interiérech tvoří škrábané omítky odhalující vrstvy předchozích výmaleb. Historický relikt se tak transformoval v nový estetický element,“ dodávají zástupci ateliéru Qarta.

Na projektu s celkovou užitnou plochou 3 560 metrů čtverečních je příjemné ponechání původního ducha. Pomohlo tomu i restaurování původních oken a dveří i části původních krovů. Nejvýraznějším prvkem je zastřešení dvorů ocelovou nýtovanou konstrukcí se zasklením nebo obnovení zasklení střechy nad klasicistním schodištěm. Jako zázrak pak může působit, že integrace nových technologií není nijak patrná a nenarušuje neokoukatelný omlazený ráz domu.

Čtěte další články na téma bydlenírekonstrukce

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Qarta