27. prosince 2010 –– architektura –– Václav Cimbál

Praha pravděpodobně získá úpravou neveřejného letiště ve Vodochodech druhé mezinárodní letiště. Podobně jako obdobná zařízení v jiných metropolích má sloužit především nízkonákladovým společnostem a charterovým letům. Jeho výstavba a provoz však nemají jednoznačnou podporu, odmítavé hlasy se ozývají především z přilehlých obcí.

Společnost Letiště Vodochody byla založena posledního listopadu 2007 a spolu s Aero Vodochody patří investiční skupině Penta, která obě společnosti získala v privatizaci původního Aera započaté v roce 2005. Letiště Vodochody má v současnosti statut neveřejného mezinárodního letiště, které využívají především letecké školy a privátní klientela. V roce 2009 bylo na letišti uskutečněno přibližně 9 000 pohybů letadel.

Záměr přeměny areálu na veřejné mezinárodní letiště si vyžádá rozšíření jeho infrastruktury. To bude zahrnovat vybudování pojížděcí dráhy paralelní se současnou ranvejí o délce 2 500 metrů, odbavovacích stání, odbavovacího terminálu a nezbytné infrastruktury zajišťující řádný chod letiště jako hangár, hasičská stanice, garáže pro zimní techniku, depo autocisteren, věž řízení letového provozu, parkoviště a obslužné komunikace.

Nově vybudovaný terminál je navržen pro odbavení 3,5 milionu cestujících za rok. Uspořádání budov je dáno funkčními potřebami a předpisy pro leteckou dopravu, důraz na maximální funkčnost se bude odrážet i ve vnějším vzhledu staveb. Tvarově výraznější má být pouze centrální část odbavovací haly. Nově bude vybudována řídící věž s 360 stupňovým výhledem na letištní plochu. Podle společnosti má být na letišti odbaveno maximálně 17 000 letounů ročně. Tomu odpovídá přibližně 9 000 cestujících denně což je 3,5 milionu ročně.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EIueGsgZRyw[/youtube]

Video: Trojice krátkých animací přibližující plány podoby Letiště Vodochody

Proti projektu se postavila řada občanských sdružení a dotčených obcí s celkovým počtem obyvatel téměř 30 000 lidí. Na konci června 2009 bylo v Kralupech nad Vltavou ustanoveno Sdružení proti letišti. Občané se obávají především negativního vlivu letiště na zdraví, nadměrné hlukové zátěže, dopravního kolapsu, znehodnocení majetků a ohrožení leteckými haváriemi.  Požadavky odpůrců se pohybují na škále od zajištění co nejpřísnější regulace provozu až po naprostý zákaz projektu.

Foto a zdroj: Letiště Vodochody