11. července 2011 –– architektura –– Václav Cimbál

Dne 26. července 2012 budou zahájeny 30. letní olympijské hry. Olympijským městem bude Londýn, který byl vybrán z devíti kandidujících měst. Vzhledem k tomu, že olympiáda již dávno není pouze svátkem sportu, ale také významnou architektonickou a urbanistickou událostí, rozhodli jsme se seznámit vás postupně s jednotlivými sportovišti. Seriál začneme prohlídkou olympijského parku jako celku.

Londýn není v pořádání olympijských her žádným nováčkem, neboť se zde uskutečnily již v letech 1908 a 1948. Vzhledem k postupnému nárůstu olympijských sportů a stále sílící popularitě budou však ze všech tří zde pořádaných her ty v roce 2012 největší.  Celkem bude rozdáno 300 sad medailí ve 38 sportech. Po skončení Olympijských her budou od 29. srpna následovat paralympijské hry.

Olympijské hry jsou příležitostí pro transformaci 2,5 kilometrů čtverečních území ve východním Londýně.  Dříve průmyslová a odpady kontaminovaná oblast se v současnosti proměňuje v zelený park. Ten bude zpočátku tvořit kulisu olympijskému dění a poté bude sloužit nejenom obyvatelům Londýna jako oáza plná zeleně, květin a volně žijících živočichů.

Budovaný park má dvě části lišící se svým charakterem. Jižní část bude rušnější, svým charakterem bližší rušnému duchu olympijských her. Tato oblast bude plná kaváren, barů, trhů a dalších míst pro pořádání a vznik rozmanitých akcí a událostí. Druhá, severní oblast, bude na jednu stranu používat nejmodernější techniky pro zamezení povodním či pro péči o zeleň.  Na stranu druhou však bude klidnou enklávou v sousedství velkoměsta, nabízející stanoviště rozmanitým rostlinným i živočišným druhům, z nichž jmenujme alespoň ledňáčka či vydru.

Aby park v době olympiády nabízel slibovanou atmosféru a podobu, která je dána především zelení, musí být sázeny polovzrostlé stromy. To sice celou výstavbu prodražuje a komplikuje, vzhledem k termínu a času určeného k výstavbě však neexistuje jiné řešení. Bude zasázeno na 2 000 stromů převážně původních druhů, jako je jasan, olše, vrba, bříza, líska, třešeň, topol a platan. Stromy jsou pečlivě vybírány s ohledem na jejich schopnost přizpůsobit se budoucím klimatickým změnám. Další důležitou složkou parkové flóry budou mokřadní rostliny, kterých je vysázeno na 300 000. Počet druhů, které se v parku setkají, je přibližně 250.

Součástí veřejného prostoru historických i současných měst jsou umělecká díla. Nejinak tomu bude i v případě olympijského parku a jeho okolí. Umění v parku a v ulicích má vytvořit příjemné a zajímavé místo, které stmelí místní komunitu, přitáhne nové obyvatele i podniky, a které pomůže vytvořit z východního Londýna světovou turistickou destinaci. Například The Clouds Bridge on Angel Lane studentů designu Oscara Bauera a Nazareno Crea se chce stát kultovním místem pro setkávání lidí. Formy pokrývající most jsou inspirovány oblohou klenoucí se nad Standfordem a pravidelnou mřížkou činžovních domů. Vývoj díla podpořila Royal College of Arts.

Celý park bude volně přístupný a v průběhu her budou moci návštěvníci sledovat veškeré sportovní akce na vnějších velkoplošných obrazovkách.

Čtěte samostatný článek Anish Kapoor postaví v Londýně ArcelorMittal Orbit

Foto a zdroj: London 2012