26. července 2008 –– architektura –– Michal Čermák

Zaha Hadid a její kolega Patrik Schumacher si připíší další unikátní realizaci.  V Římě se právě dokončuje jimi navržené Národní muzeum umění 21. století, zvané též MAXXI. Svým jedinečným architektonickým přístupem jistě osloví širokou veřejnost a stane se další povinnou zastávkou italské metropole.

Národní muzeum, které zadalo italské Ministerstvo kultury s vidinou navázání na bohaté kulturní portfolio metropole, je lokalizováno na severním okraji historického centra Říma. Práce na projektu začaly už v roce 1998, kdy byla vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž.

O rok později zvítězila z 273 uchazečů Zaha Hadid a po menších průtazích z důvodu snížení rozpočtu, by sem už na sklonku tohoto roku měli zavítat první návštěvníci. Kromě nadčasové architektury nabídne objekt stálé expozice současného umění, krátkodobé výstavy, konferenční prostory, knihovnu a uhnízdí se zde centrum architektury.

Objekt o ploše 30 tisíc metrů čtverečných užitné plochy, je začleněn mezi staré vojenské kasárny způsobem, který evokuje spíše naroubování nové architektury namísto pouhého zastavění brownfieldu. S okolní zástavbou má společnou jen výšku, tvarové i materiálové řešení je naprosto odlišné.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=375KXLCXdnk[/youtube]

Video: Průlet exteriérem a interiérem římského muzea MAXXI

Vypadá to, jakoby betonová stavba muzea navazovala na přilehlou řeku a rozlívala se kolmo mezi kasárny, aby se spojila s rovnoběžnou ulicí Guido Reni. Tento tok budovy určuje hlavní osu objektu v čele s hlavním vchodem. Tvar střešní prosklené konstrukce připomíná tištěné spoje čili tok informací, umění a kultury v průběhu času a místa.

Zaha Hadid opět potvrdila, že její návrhy jsou osobité, individuální a odůvodněné. Její přístup podtrhl význam budované instituce a určitě svojí architekturou inspiruje k návštěvě mnoho lidí nejen ke shlédnutí expozice.

Foto: Zaha Hadid
Zdroj: MAXXI