11. srpna 2015 –– architektura –– Jakub Sochor

Studio Nemesi & Partners je autorem italského pavilonu pro stále probíhající světovou výstavu Expo 2015. Návrh, který vzešel z mezinárodní soutěže čítající šedesát osm projektů, spočívá ve stavbě o výšce 35 metrů a celkové hmotnosti okolo 450 tun, při jejíž realizaci bylo spotřebováno 400 tun oceli a 4000 metrů čtverečních skla.

Italská expozice se skládá z šestipatrové budovy Palazzio Italia, jejíž zastavěná plocha činí celkových 14 400 metrů čtverečních, a přilehlých objektů o rozloze 12 500 metrů čtverečních. Svou výškou představuje nejvyšší pavilon tohoto ročníku světové výstavy, nadto se jedná o jediný stálý objekt Expo 2015. Vlivem souhry světla, stínu a plastického členění působí celkové dílo skulpturálním dojmem.

Rozvržení hmot stavby evokuje sevřené lidské ruce, díky čemuž je utvořen volný vnitřní prostor sloužící jako sál pro přivítání návštěvníků. Okolo něj jsou rozprostřeny samostatné zóny pavilonu, orientované na každou ze čtyř světových stran – západní část objektu pojímá výstavní prostory, jižní auditorium, severní kancelářské prostory a východní zónu pro setkávání lidí.

Klíčovým rysem stavby je její ekologická udržitelnost, která je demonstrována užitím fotovoltaického skla (o celkovém rozloze 650 metrů čtverečních) a novátorského betonu s fotokatalickými vlastnostmi, použitého při stavbě vnějšího pláště pavilonu. Ten se skládá z více než sedmi set panelů s rozvětvenou strukturou, vybavených technologií Active X. Dostane-li se panel do kontaktu se světlem, absorbuje do sebe znečištění okolního ovzduší. Při stavbě byla použita rovněž malta s kamenivem, které je z 80 procent recyklovatelné. Střecha pavilonu byla opatřena fotovoltaickými panely.

Tým architektů tvoří Alessandro Belilli, Claudio Cortese, Kai Felix Dorl, Daniele Durante, Enrico Falchetti, Alessandro Franceschini, Davide Giambelli, Alessandra Giannone, Paolo Greco, Sebastiano Maccarrone, Paolo Maselli, Matteo Pavese, Fabio Rebolini, Giuseppe Zaccaria Fabrizio Bassetta, Tiziano De Paolis, Francesca Fabiana Fochi, Chiara Maiorana a Mariarosaria Meloni. Jejich práci koordinoval architekt Alessandro Miele, přičemž dodavatelem stavby byla společnost Italiana Costruzioni S.p.A.

Čtěte další články na téma ExpoItálie

Foto a zdroj: Nemesi StudioPadiglione Italia Expo 2015