3. prosince 2022 –– události –– Ondřej Krynek

V polovině listopadu byla v Muzeu umění a designu Benešov zahájena výstava Archeologie designu, která vybírá nejzajímavější předměty ze sbírek muzea a pohlíží na ně z více úhlů. Žehličky, vysavače, psací stroje, lampičky, televize, ošatky a další z dnešního pohledu retro předměty bude moci spatřit i z perspektivy designéra.

„Výstava Archeologie designu čerpá z rozsáhlých sbírek MUD a inovativním způsobem přehodnocuje zavedené způsoby výkladu a hodnocení předmětů denní potřeby. Nezvyklé propojení designu s klasickou archeologií v názvu výstavy přitom poukazuje na inspiraci postupy při rekonstruování příběhů, které skrývají předměty často nepovšimnuté, obyčejné až banální. Výstavou se bude návštěvník pohybovat po ose mezi designem jako živým procesem a designem jako pasivní součástí našeho životního prostředí. Na ní návštěvník zaujme jak perspektivu designéra, kde se bude moci vcítit do jeho specifického tvůrčího myšlení a procesu, tak také pohled uživatele, který si design přisvojuje, přetváří, a nakonec jej odkládá,“ uvádí k výstavě ředitelka muzea Gabriela Francová.

„Aktuální výstava vznikla ve volné návaznosti na předchozí projekt Všednost, kterým MUD poprvé systematicky představilo část své rozsáhlé sbírky designu. Mezi exponáty se nalézají drobné spotřebiče, např. vysavač ETA Jupiter Stanislava Lachmana či vysoušeč vlasů AEG od Petera Behrense, předměty denní potřeby, jakými jsou plastové ošatky z Plastimatu Liberec Jiřího Hofmana nebo porcelánový šálek NOVITO Jiřího Pelcla, anebo umělecké artefakty designérů Jakuba Berdycha Karpelise a Gabriela Vacha ml., ale také rozměrnější mobiliář, mimo jiné kartonová stolička Jiřího Kočandrleho a autorský krb pro chatový tábor u Nespek architekta Jaroslava Vaculíka,“ doplňuje.

Výstava se nese na neslábnoucí obdivné vlně retra. Naštěstí byly vybrány nejzajímavější předměty doby a expozice jako taková působí originálně. I když je to již několikátá výstava v obdobném duchu rozdílné instituce, místní si v ní jistě najdou místa k obdivu i vzpomínání. Přilákat i přespolní by mohla plánovaná přednáška s diskuzí Zakletá hmota: Design a materiál, která se uskuteční v úterý 13. prosince. Celá výstava potrvá do konce února 2023.

Čtěte další články na téma výstavaretro

Foto a zdroj: Muzeumm umění a designu Benešov