22. září 2012 –– události –– Alžběta Smejkalová

Vallauris Juan-Golf je nenápadné městečko, nacházející se pouhých šest kilometrů od Cannes. Svého času zde pobýval a tvořil Pablo Picasso, dnes zde můžete navštívit již dvaadvacáté Mezinárodní bienále současné keramické tvorby, které zahrnuje celkem sedm odlišných sekcí, jež jsou k vidění na šesti různých místech ve městě.

V centrální budově bienále, muzeu keramiky Musée Magnelli najdeme na čtyřicet prací finalistů, kteří se ucházeli o pravidelně udělovanou Cenu města Vallauris. Cena je udělována v pěti kategoriích: Nádoba, Design, Skulpturální a konceptuální tvorba, Velká cena města Vallauris a Cena pro autora do 35 let. Z oceněných zmiňme alespoň Claire Baudrimont a Pierra-Yvese Le Sonna, kteří získali cenu v kategorii Design za práci nazvanou Na střeše. Porota hodnotila kladně především zdařilé skloubení estetické a  praktické stránky výrobků, stejně jako jejich víceúčelovost.

Za Zlomek trní si v kategorii Skulpturální a konceptuální tvorba cenu převzala Elisabeth Gilbert Dragic společně s Claudem Aiellem. Porota ocenila výjimečnost exponátu, která je dána především použitím těch nejkvalitnějších materiálů a jejich precizním zpracováním. Ve druhém patře Musée Magnelli je představeno dílo japonského keramika Shigeki Hayashiho, který se ve své tvorbě inspiruje žánrem sci-fi, animovaným filmem či mangou. Autor opakovaně vytváří postavy nemluvňat se strnulým výrazem v obličeji, která vypadají, jako by pocházela z vesmíru. Hayashi ale obměňuje prostředí, do kterých jsou panenky zasazeny, čímž zcela mění jejich výpovědní hodnotu.

Letošním čestným hostem bienále je po Číně, Švýcarsku či Spojených státech Japonsko. V rámci výstavy se představuje šest současných japonských tvůrců. Pořadatelé považovali jejich přizvání k účasti na bienále za adekvátní způsob, jak konstruktivně a pozitivně projevit solidaritu zemi s ojedinělou tradicí keramické tvorby, která se v loňském roce stala obětí ničivé vlny tsunami a následného zemětřesení. Expozice nazvaná Umění ohně/proměna prostoru: mistrovská díla současné japonské keramiky vystavuje práce čistě plastického charakteru. Každý z autorů má svůj vytříbený styl a všichni dokonale přetváří surovou hmotu ve vysněné skulptury.

Další ze zastávek je expozice s názvem VW and Friends. Její kurátorkou je teprve čtyřiadvacetiletá, z Paříže pocházející designérka Victoria Wilmotte. Ta vybrala čtyři ze svých kolegů, kteří při své práci využívají keramickou hlínu. Jimi vytvářené prototypy jsou zcela nebo částečně vyrobeny z keramiky. Cílem jejich práce je dokázat, že keramika i v dnešní době zůstává materiálem, který je vhodný pro výrobu předmětů denní potřeby. Asi nejkurióznějším exponátem je zahradní stolek s lavičkou a slunečníkem.

Studio Polyhedre, jež v roce 2004 založili Baptiste Ymonet a Vincent Jousseaume, svými exponáty zabralo celý výstavní prostor Grandjean. Duo designérů se zaměřuje především na design a výrobu stolního nádobí. Všechny objekty jsou vyráběny a zpracovávány ručně z takzvané fajáns keramiky. Tato řemeslná výroba, dle slov tvůrců, zaručuje, že každý vyrobený kus je opravdový originál. Udat tvar prázdnu, tak by se dal přeložit název předposlední výstavy. Autoři instalovaných kusů ve své tvorbě vycházeli z  nádob tradičních tvarů. Úmyslem bylo překročit prostou funkci výrobku a přetvořit nádoby v opravdové skulptury, které „tvarují“ volný prostor. Tato expozice vede nejen k zamyšlení nad funkcí výrobku, ale zdůrazňuje, že současní keramikové často překračují možnosti keramických výrobků a posouvají tak hranice užitku a skulptury zároveň.

Všechny výše zmíněné výstavy jsou instalovány veskrze minimalistickým způsobem. Výstavní prostory jsou povětšinou laděny do bílé, šedé nebo černé barvy. Vystavené exponáty se tak stávají jedinými centry zájmu a návštěvníky nic neruší při jejich prohlížení. Jedinou výjimkou je výstava Prostor přeměn, umístěná do prostor Kaple milosrdenství. Tato instalace propojuje keramickou tvorbu s vesmírným prostorem. Keramická hlína se zde stává materiálem vhodným k výrobě kosmického vybavení a prostředníkem pro návštěvu vesmíru. Exhibice potrvá do 12. listopadu.

Čtěte všechny články na téma keramika

Foto a zdroj: Vallauris Juan-GolfAlžběta Smejkalová