29. září 2008 –– události –– Ondřej Krynek

V Praze i celé České republice byl zahájen druhý ročník festivalu moderní a současné architektury s celosvětově proslulým názvem Architecture Week 2008. Přehlídka má pomocí několika výstav, nesčetně přednášek, prezentací a dalších akcí představit veřejnosti českou a světovou architekturu.

Po roce byl zahájen další Architecture Week, který má za cíl podpořit urbanistický rozvoj Prahy, podporovat českou architekturu a seznamovat veřejnost s vizemi budoucího rozvoje a plánování. Snahy nekončí jen u široké podpory pomocí výstav, ale díky seminářům, přednáškám, veřejným projekcím a třeba návštěvám běžně nepřístupných budov, vzniká platforma k setkávání tvůrců architektury s laickou veřejností.

Festival obsadí letos takřka celou Prahu. Stěžejním bodem je AW Central, který je umístěný v domě Nadace ABF na Václavském náměstí. Zde si kromě tištěného průvodce můžete prohlédnout stěžejní výstavu Arch Works 2008, která poutavým multimediálním způsobem ukazuje modely předních architektů, studií, městských částí, investorů i developerů. Na tuto výstavu je dále napojena i expozice Mobilní design a architektura 21. století, která představuje české i zahraniční ateliéry. Veletržní palác bude den po zahájení festivalu otevírat i zajímavou výstavu Současná architektura Varšavy, výstavu Equator European Architects s názvem Living in Europe a italskou Cesta k pomalé architektuře.

V bohatém programu nechybí nepřeberné množství přednášek, které budou probíhat od pondělí do pátku především ve Veletržním paláci. Mezi nejzajímavější patří v úterý Cesta k pomalé architektuře a Enrico Frigerieo i Material time: čtvrtá dimenze v architektuře a Wolfgang Lorch. Ve středu láká posluchače přednáška Vývoj současné architektury ve Francii a Dominique Lyon. Čtvrtek nabídne Současná architektura a urbanismus ve Švédsku a Annica Carlsson, Výškové budovy v Praze a Casua i Britská architektura a Eva Jiřičná. Zakončení pak připravil Robert Konieczny a přednáška Logika prostoru. Na sobotu je připravena konference Equator European Architects.

Vedle výstav a přednášek bude ve Veletržním paláci k dispozici informační centrum, kde budou mimo jiné probíhat i výše zmíněné přednášky. Informační centra v podobě malých domečků, plná nezbytných informací a průvodců, pak budou rozeseta po centru města. Jeden najdete na Jungmannově náměstí, druhý na Andělu před obchodním centrem Nový Smíchov a poslední přímo před Veletržním palácem.Více informací a kompletní program najdete také na oficiálních stránkách festivalu Architecture Week 2008.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Architecture Week