13. února 2013 –– události –– Jitka Hrůzová

Americký grafický designér Alvin Lustig ovlivnil a doposud stále ovlivňuje současnou světovou scénu knižního designu. Výstava The Lustigs věnující se nejen dílu jeho, ale i tvorbě jeho ženy, která se zabývala také grafickým designem, probíhá už jen do 15. února v Americkém Institutu Grafického designu neboli AIGA v New Yorku.

Vůbec poprvé je možno shlédnout práci jak samotného Alvina Lustiga (narozen 1915, zemřel 1955), tak jeho ženy Elaine Lustig Cohen na jedné výstavě. Manželé Lustigovi převzali a zapracovali evropskou modernu do jejich tehdejší americké designérské tvorby. Lustig byl do velké části ovlivněn německým grafikem a typografem Janem Tschicholdem.

Přebaly Alvina Lustiga jsou rozpoznatelné silnou symbolickou typografií a plochým užitím barevného pozadí. Jeho nejvýznamnějším počinem je přebal knihy Lorca: 3 Tragedies vydaná v roce 1949. Tento, mnoha kritiky nazývaný – mistrovský kousek je čitelný svým kompozičně a typograficky silným vzhledem. O Alvinu Lustigovi se hovoří jako o designérovi, který uvedl principy moderního umění grafickému designu.

Lustig pracoval na přebalech tak, že jsi nejprve přečetl text, ke kterému měla být ilustrace zhotovena. Chtěl doslova nasát myšlenkové pochody konkrétního autora. Toto mu pak umožnilo vypracovat základní koncept pro samotný přebal knihy.

V roce 1993 mu byla udělena medaile za celoživotní přínos od AIGA. Stejné ocenění získala i jeho žena Elaine a to za integraci evropské avantgardy a modernismu do americké typografické vizuální komunikace v roce 2011.

Čtěte všechny články na téma obalkniha

Foto a zdroj: AIGA