1. prosince 2008 –– události –– Ivica Čampová

Satelit jako výstavní a informační bod Slovenského centra designu v Bratislavě hostí do 31. prosince soutěžní výstavu Pocta příboru. Soutěž poskytla prostor studentům slovenských středních a vysokých uměleckých škol, v nichž řešili otázky spjaté s funkčním i estetickým provedením příboru, který je vhodný k masové výrobě.

Poctu složili designéru Jánovi Čalovkovi, který v průběhu minulého století vytvořil množství průmyslových výrobků, které se následně vyráběli masově. V roce 1958 navrhl pro fabriku Sandrik pověstný příbor Brusel, který se na Slovensku jako jediný produkt vyráběl nepřetržitě padesát let.

Soutěž vyvrcholila otevřením výstavy, která prezentovala ty nejlepší práce z jednotlivých kategorií, jež byly diferencovány do dvou okruhů. První kategorie pod názvem Příbor jako součást stolování se primárně zaměřila na detailní funkčnost realizace výsledných produktů. Druhý okruh s názvem Volné ztvárnění tématu příbor nechal volné dimenze tvořivým kreacím a podpořil odvážné ambice na poli průmyslového designu.

Na hodnocení se podílela odborná porota z oblasti designu, která hodnotila studenty devíti středních a tří vysokých škol na základě různorodých kritérií: kreativity, funkčnosti, neformálnosti, variability použitých materiálů a detailnosti.

Za nejvýraznější osobnost přehlídky je považován student bratislavské Vysoké školy výtvarného umění Ján Michalisko z ateliéru Kov a šperk pod vedením Karla Wiesslechnera, který navrhl jednoduchý příbor Dotyky, jež je ozvláštněn otisky prstů konkrétní osoby na rukojetích, které mu dodávají osobní podtext personifikace kovových předmětů denní spotřeby. Jeho dílo se bude vyrábět pod osobním dohledem ve fabrice Berndorf Sandrik.

Foto a zdroj: Slovenské centrum dizajnu