9. dubna 2009 –– události –– Eva Rajlichová

Citlivá, situační, experimentální ale také trvale udržitelná – taková by měla být současná architektura. Dostaveníčko s tou dánskou si můžete dát v těchto dnech v budově Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Až do 30. dubna se tam vystavuje na 2000 dřevěných přepravek pod názvem Okamžiky architektury.

Už instalace výstavy Okamžiky architektury je netradiční, projekty si totiž musíte sami najít v dřevěném labyrintu z více než 2000 přepravek. Právě neokázalost a praktická stránka věci v kombinaci s ekologickým hlediskem je možná pro severské architekty a jejich tvorbu typická a scénografie výstavy ji jen potvrzuje. Příjemné je i to, že se po skončení dá celkem vzato jednoduše „recyklovat“.

Ekologické hledisko při výstavbě nových domů či bytů je podle velvyslance Dánského království Ole E. Moesbyho pro jeho obyvatele důležité. „Pro nás je to zásadní věc. Bez ohledu na to jestli se jedná o vládní subjekt, veřejnou instituci nebo o soukromého investora, kterého to bude stát spoustu peněz. I když se jedná o rodiny, které hledají nové bydlení, vždy zvažují princip udržitelné architektury.“

Dánsko podle velvyslance podporuje investice do ekologické výstavby celkem logickým způsobem – za energie se tu platí díky vysokému zdanění poměrně značné částky. A to jak za elektřinu, plyn nebo pohonné hmoty. Dánové se tak víc zajímají o trvale udržitelné stavby a alternativní zdroje energie. „Věřím, že je k tomu ale vede i jejich vlastní postoj,“ doufá Ole E. Moesby.

Mezi dvanácti prezentacemi dánské architektury najdete mimo zavedených jmen jako Dorte Mandrup, Vandkusen i profily méně zatím ne tolik známých tvůrců např Cobe, SEA, EFFEKT.

A nechybí ani hnízdo v rákosí
Za pozornost stojí prezentace zavedeného studie White Arkitekter. Návštěvníka zaujme například jejich  jednoduchá, ale na pohled příjemná budova s nápaditě pojednanou fasádou z vertikálně vyskládaného dřeva. Stojí v bažinatém terénu, který UNESCO prohlásilo za biosférickou rezervaci, takže pro projektanty i architekty jednoznačná výzva.

Podle architekty Signe Find Larsen tato stavba, která se pyšní jménem Hnízdo v rákosí (Reden i Sivene)  minimálně zasahuje do okolní přírody. Stojí totiž na pilotech. Přístupná je pouze pěšky, terén je bažinatý, nachází se totiž v blízkosti velké řeky. „Název Hnízdo v rákosí vlastně opisuje skutečnost – je to vlastně opravdu trochu takový příbytek  jako si staví ptáci chráněný samotnou přírodou,“ dodává architektka.

Díky promyšlenému půdorysu s dominantní prosklenou fasádou na jih má stavba i dostatečný přísun solární energie, naopak severní průčelí je mnohem sevřenější, pouze s malými okénky. Pod návrhem je podepsán architekt Fredrick Petterssson, mimochodem autor jednoho z finálových projektů Evropské ceny za architekturu 2008 – elegantních mořských lázní Kastrup. Projít se krajinou z přepravek a seznámit se s nápady dánských architektů můžete až do konce dubna.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Městská knihovna v Praze