7. února 2020 –– události –– Ondřej Krynek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze aktuálně pořádá výstavu s názvem Obrazy konců dějin, která má podtitul Česká vizuální kultura 1985-1995. Až do konce března je možné zhlédnout bohatou sbírku fotografií, plakátů, obálek časopisů, grafického designu a videí, které připomínají jeden velký kus moderní české historie okolo sametové revoluce.

„Co vlastně předcházelo Sametové revoluci a jak nakonec skončila? Jaký vliv měla na českou společnost Gorbačovova perestrojka a jaký neoliberální transformace a privatizace? A jak se tyto události odrážejí v dobové vizualitě skrze fotografii, grafický design, film či televizi? Výstava Obrazy konců dějin je vizuální esejí o jedné antidekádě, jejíž hranice jsou ideologicky zcela protichůdné, a přitom jsou dány tímtéž (jen zmenšeným) státem a týmiž lidmi, kteří každý po svém kreativně reagovali na horečné tempo přelomové doby,“ uvádí kurátor výstavy Pavel Vančát,

„Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, video, film, karikatura, televize) a soustředí se na vzájemně související politické i mediální změny v české společnosti, přičemž období této antidekády chápe jako koherentní období od počátku tání perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze