27. listopadu 2009 –– umění –– Ondřej Krynek

Švýcarský umělec Felice Varini, známý svými optickými kouzly v interiérech i na fasádách budov, zvětšil své pole působnosti a ve švýcarských Alpách pomaloval stříbrnými kruhy téměř celou vesnici Vercorin  i s kostelem. Necelých stříbrných 28 kruhů, po typických dřevěných alpských domech, tvořil umělcův tým noc i den.

Padesátisedmiletý Felice Varini, původem z jihošvýcarského města Lacarno, je po celém světe znám svými geometrickými iluzemi prostoru, kterými zkrášluje interiéry kanceláří, veřejných institucí i fasády domů či části ulic. Důkazem jeho úspěšnosti může být i nominace na cenu Marcel Duchamp Prize z roku 2000 a 2001.

Variniho tvorba dostala nový rozměr, když v jednom z jeho posledních projektů dostal svolení optickou iluzí pomalovat celou vesnici. Tou šťastnou se stala západošvýcarská vesnice Vercorin, nacházející se asi 50 kilometrů od hranic s Itálií. Umělec dorazil se svým týmem na vyvýšený bod proti vísce a v noci pod silným reflektorem vyznačil na typických alpských domech trasy, kterými druhý den povedou stříbrné kruhové cesty. Výsledkem se stal neúplný roj 28 kruhů, který okamžitě přilákal pozornost turistů i médií.

V této hře, nazvané Cercle et suite d’éclats neboli Kruh a úlomky, jde opět jako u všech jeho děl o pohled z jednoho jediného bodu. Pokud pozorovatel vybočí byť i o jeden metr, obraz je náhle roztříštěný a nečitelný. Pokud se návštěvník města přiblíží k některému z pomalovaných domů, vidí jen fragment v podobě stříbrné silné pásky na fasádě, střeše i třeba oknech. Trvání těchto děl však často není dlouhé a počítá se většinou jen na několik málo týdnů.

Foto a zdroj: Felice Varini