11. května 2011 –– umění –– Kristýna Melichárková

Shoshana Wayne Gallery ve městě Santa Monica v Kalifornii má tu čest, že může nabídnout své výstavní prostory, které Tony Orrico od 28. května do 9. července zaplní svou první sólovou výstavou. Pilíř celé výstavy je jasný, bude to vztah mezi pohybem a kresbou. Choreograf, umělec a kreslíř vytváří energické obrazy.

Tonny Orrico spojil svoje taneční schopnosti, dovednost dobře koordinovat pohyby a umělecké nadání v jedno. Každý jeho pohyb je promyšlený a cílený. Schopnost uvést tyto skoro vždy souměrné a vyvážené kreace v umělecké dílo, Orrica proslavilo. Pomocí této techniky přišel na svůj vlastní způsob, jak vyjádřit své nadání a jak se umělecky reprezentovat. Tak jako každá jeho kresba má výborný vizuální vzhled, stejně tak je i znamenité pozorovat autora při tvorbě práce. Jeho performance jsou vždy unikátní, stejně jako jednotlivá díla.

Energie, životní síla, striktnost a jeho schopnost vymýšlet za pochodu je pro autora velice důležité hlavně při představeních, kdy vytváří díla přímo před diváky. Kouzlo každé kresby spočívá právě v napětí mezi strukturou a improvizací. Opakování pohybů, nutných pro vznik díla na papíře, zachycují svědectví o všech specifických gestech v Orricově vyjadřování. Záhy nevypadají žádné pohyby náhodně, každá část jeho kresby je do detailu dotažená práce mysli ve spolupráci s tělem.

Tvorbu produkuje jak ve svém soukromém studiu, tak i před diváky. Jedno takové veřejné představení chystá i na zahájení zmíněné výstavy. Co se týče jeho tanečních schopností, své zkušenosti získal díky Trisha Brown Dance Compeny a Shen Wei Dance Arts. Obě dvě společnosti sídlí v New Yorku. Svou práci Orrico prezentoval již na mnoha místech, mezi které patří i Washington a New York nebo Nizozemsko a Španělsko.

Vytváří vizuální design i ve spolupráci s Johnem Jasperem. Jejich následující společná performance nazvaná Canyon se bude konat na Brooklynské Akademii hudebních věd v listopadu 2011. Výstavy jsou mimo jiné založené i na geometrii a správném odhadu. Jediné co omezuje Orrica v jeho velice kreativní tvorbě je jeho tělo. Vysvětluje, že rozložení celého díla je limitované délkou jeho rukou, které mu sice pomáhají udržet stejný motiv a dovolí opakovat stále tu jistou vzdálenost, ale umí i pořádně unavit tělo a vyčerpat.

Foto a zdroj: Tony Orrico