10. března 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Norská turistická organizace Nasjonale Turistveger se už 30 let stará o 18 vybraných silnic a stezek, které vedou krajinou s jedinečnými přírodními kvalitami podél fjordů, hor a vodopádů. Na letošní rok je v přípravě rozšíření o 11 nových architektonických projektů od známých i neznámých architektů, které trasy ozvláštní a přidají jim nové funkce.

„Norská správa veřejných silnic se díky svému téměř 30letému úsilí postarala o to, aby se norské vyhlídkové trasy staly atrakcí s mezinárodní působností. Cestovatelé na nich mají k dispozici nejen servisní zázemí, ale také zážitky z inovativní architektury a umění, které nutí k zamyšlení, v nádherné krajině. Usnadnění cesty autem z Jærenu na jihu do Varangeru na severu přispívá k vytváření hodnot v cestovním ruchu v souladu s účelem této iniciativy,“ uvádí organizace ke svému poslání vylepšovat zážitky z krajiny místním i turistům.

„Trælvikosen s 55 stupni umístěnými v řadě vede návštěvníka po písečném mořském dně v přesné linii od pláže k malému ostrůvku a výhledu na Torghatten. Kameny tvoří linii, která ukazuje hladinu přílivu a odlivu; při odlivu jsou zcela viditelné a při přílivu zcela zmizí. Součástí nového odpočívadla je také štěrkové parkoviště, stoly s lavicemi a cesta mezi parkovištěm a nášlapnými kameny,“ dodávají k nejvýraznějšímu projektu od ateliéru Snøhetta.

Mezi další projekty patří množství toalet, vyhlídek na vodopády, místa pro pozorování ptactva, mola do jezer, odpočívadla u cest, místa na vrcholcích kopců pro pořízení fotografií a mnoho dalších. Část projektů je již dokončena, část bude dokončena před aktuální turistickou sezónou.

Čtěte další články na téma rozhlednaNorsko

Foto a zdroj: Nasjonale Turistveger