31. března 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích se po mnoha letech od otevření nedávno rozšířila. V roce 2017 vyhrál ateliér Kuba & Pilař architektonickou soutěž, podle níž byla v posledních dvou letech realizována moderní přístavba. Dvoupodlažní budova s podzemními garážemi je postavena z betonu a skla. Interiér je stejně technický jako exteriér.

„Navržená hmota dostavby Jihočeské vědecké knihovny je reakcí na skulpturální formu stávající budovy ze 70. let minulého století, která odráží dobu svého vzniku i původní náplň Muzea dělnického revolučního hnutí. Kvalitní brutalistní architektura této stavby je hmotově velmi členitá, půdorysně ale nepříliš vhodná pro účel knihovny s volným výběrem knih,“ uvádí architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař.

„Dostavba knihovny je navržena jako jednopodlažní pavilon levitující nad terénem, prosklený po celém obvodu s výhledy do zeleně. Vnější plášť tvoří vertikální otočné skleněné lamely, které vymezují dění uvnitř a vně stavby. Vnitřní prostor hluboké dispozice objektu je prosvětlen čtvercovými střešními světlíky nad studijními místy. Kompaktní horizontální hmota odpovídá požadavku zadavatele na rozšíření prostor pro návštěvníky knihovny – vstupní halu s informačním a výpůjčním pultem a flexibilní plochu volného výběru knih se čtenářskými místy u stolů i v neformálních sestavách sedacího nábytku,“ dodávají.

Interiér o celkové užitné ploše asi 2 000 metrů čtverečních odráží technickou strohost exteriéru stavby. V podstatě všechny prostory jsou chladné s přiznaným betonem a sklem. Místy se nabízí výhledy do okolní zeleně či světlíky na nebe. Výrazné je pak použití červené barvy na sedací nábytek nebo panel u vstupu. Pro část návštěvníků by to mohlo být málo útulné, jiní si budou libovat v neručícím technickém prostředí. Interiér byl přihlášen do soutěže Interiér roku, kde může hlasovat také veřejnost.

Čtěte další články na téma knihovnaČeské Budějovice

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Kuba & Pilař a Interiér roku