15. května 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na východ od Prahy ve známé osadě Kersko, jsou převážně velké pozemky určené k bydlení. Jejich bonusem jsou vzrostlé stromy, převážně borovice. Pražský ateliér HipposDesign zde postavil rodinný dům s nezvyklým kruhovým půdorysem. Přízemní dřevostavba má v obytné místnosti i části pro hosty pravoúhle půdorysy místností a celý dům je efektně obehnán lehkou konstrukcí do kruhu. Kruh tak vyplňují obytné místnosti, terasa nebo vegetace.

„Nečitelnost obsahu hmoty domu z jeho exteriéru se stala součástí koncepce návrhu. Výsledná jednopodlažní dřevostavba nízkoenergetického standardu obsahuje dvě na sobě nezávislé obytné jednotky využívající společné polouzavřené atrium. Jejich uživatelé mohou dle libosti dům opustit a zase se do něho vrátit na zcela jiném místě,“ uvádí autoři z ateliéru HipossDesign.

„Dům tvoří kombinace těžkého a lehkého zatepleného i nezatepleného pravoúhlého konstrukčního systému s velikostí prostorového modulu 3300 x 3300 x 2900 milimetrů. Konstrukční rastr domu uzavírá v exteriéru kruhový horizontální ocelový prstenec. Jeho přenesením na zem a následné vyplnění kameny s vegetací jsme docílili optické iluze kruhového domu,“ dodávají, kteří dům obložili modřínem bez povrchové úpravy,

Velmi zdařilý oblý přístup k exteriéru domu se naštěstí do interiéru nijak nepropisuje. Interiéru dominuje smrkové dřevo v kombinaci se světlou podlahou a černou doplňkovou barvou. Najdeme ji na dveřích, pracovní desce, nenápadných bodových svítidlech i zásobníku na dřevo, jenž je stejně jako velká okna dominantou. Celkový dojem z interiéru je napůl vesnický, díky až možná zbytečně zdobných židlí u jídelního stolu, napůl pak současně moderní. Bydlení musí být v tomto prostředí velmi příjemné.

Čtěte další články na téma bydleníarchitektura

Foto: Filip Šlapal
Zdroj: HipposDesign