13. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Dorte Mandrup a její dánský ateliér Dorte Mandrup Arkitekter vyhrál mezinárodní soutěž o podobu nového Nunavutského centra inuitského dědictví, které vyroste severně na okraji města Iqaluit. Rozsáhlý objekt, který bude muzeum i kulturním centrem zároveň, bude z velké části ukrytý v podzemí. Upozorňovat na sebe bude jen velkými okny a organickou vlnou střechy, jenž bude fungovat jako vyhlídka do krajiny.

„Nunavutské centrum inuitského dědictví je výjimečný projekt, na který jsme velmi hrdí a je nám ctí, že jsme byli vybráni, abychom se na něm podíleli. Práce v tomto kontextu vyžaduje mimořádnou citlivost i ohleduplnost ke krajině a jejímu kulturnímu významu. Komunita již dlouhou dobu neúnavně pracuje na zřízení místa, kde by Inuité mohli shromažďovat cenné dědictví a sdílet jedinečné specializované znalosti, které jsou pro budoucí generace stále nezbytné a kterým vážně hrozí zánik. Velmi se těšíme, že budeme moci naslouchat, učit se a být spojovacím článkem mezi myšlenkou a formou,“ řekla Dorte Mandrup.

„Dorte Mandrup přesvědčila porotu krásnou a poetickou odpovědí, v níž vyjádřila velký ohled na pohled komunity na tradiční znalosti Inuitů a léčebný potenciál Centra inuitského dědictví Nunavutu. Návrh budovy je ovlivněn krajinou a pohybem sněhu a větru. Budova, která čerpá inspiraci ze vzorů vytvářených v závějích sněhu převládajícím větrem, kalutoqaniq, který Inuitům odedávna slouží jako přirozený orientační systém, se zařezává do skalnatého svahu s výhledem na Iqaluit a kopíruje křivky a podélné rysy krajiny,“ dodává její ateliér.

Centrum inuitského dědictví Nunavutu bude prostorem pro pořádání řady aktivit. Hlavní využití bude pro stálou výstavu dědictví inuitů. Dále zde bude možné navštívit kavárnu, dílny, obchod nebo denní centrum. Bude možné se zde ubytovat. Chybět nebudou kanceláře a konzervační laboratoř. Interiér je oděn do dřeva. Dominantou je velké prosklení s výhledem do krajiny.

Čtěte další články na téma muzeumKanada

Foto: MIR
Zdroj: Dorte Mandrup