14. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Před čtyřmi lety se plzeňskému ateliéru K světu povedlo proměnit náplavku na řece Radbuze v centru Plzně na nové místo k setkávání lidí. Jako iniciátoři projektu oživení a zpřístupnění místní náplavky si vyzkoušeli atraktivitu lokality festivalem, který pořádají každoročně dodnes. Díky spolupráci s městem je zde promenáda, posezení, kavárna, lehká přístupnost po schodech a možnost promenády až na soutok s řekou Mže.

„Cílem našich snah je celkové propojení říčních břehů v kontextu blízké návaznosti na městské centrum a vytvoření tak relaxační zóny pro obyvatele města. Festival ověřil, že toto místo má velký potenciál pro pořádání podobných akcí, obrátil k místu pozornost veřejnosti a inicioval jednání na vedení města o trvalém zpřístupnění náplavky na Radbuze,“ uvádí architekti Jakub Mareš, Jan Ret, Eva Kubjatová a Ivana Karlíková z ateliéru K světu, který za projektem stojí.

„Na základě tohoto impulzu zadalo město zpracování studie Schody na náplavku řeky Radbuzy, která se zabývala samostatně tímto prostorem a ze které se následně vycházelo při realizaci dnešní podoby náplavky. Podkladem pro rekonstrukci bermy řeky Radbuzy byly vizualizace a ideová studie architektonického studia – Ateliér k světu. Slavnostní otevření Náplavky proběhlo v červenci 2019,“ dodávají.

Na projektu je příjemné nejen oživení centra města díky tolik populárnímu spojení promenády s vodním tokem, ale také přidaná hodnota v podobě několikadenního festivalu, který se letos konal už podesáté a to o kousek dál na soutoku řek Radbuza a Mže. Realizace náplavky, která si vysloužila nominaci na Českou cenu za architekturu by se mohla stát inspirací dalším městům, kde je možné podobnou náplavku realizovat a zpřístupnit občanům.

Čtěte další články na téma PlzeňK světu

Foto a zdroj: Ateliér K světu