3. září 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Téměř pětitisícové město Adamov má od minulého roku nové nástupiště na místní železniční stanici. Hlavní dominantou je lávka pojmenovaná Eva, z které vede schodiště a výtahy na jednotlivá nástupiště. Architekti z ateliéru Hua Hua Architects se inspirovali industriální minulostí města a navíc do konstrukcí promítli ženský chromozom XX. Přidali i barevnost, která není násilná.

„Význam stavby spočíval především v rekonstrukci stanice pro splnění Zásad pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven. Jednalo se o úplnou peronizaci stanice s mimoúrovňovým přístupem, jejíž součástí byla odpovídající rekonstrukce (potažmo změna konfigurace) železničního spodku a svršku ve velmi stísněných prostorových podmínkách. Proběhla rekonstrukce veřejně přístupných částí výpravní budovy, zřídila se nová parkovací stání pro cestující, přestavba již nevyhovující technologické budovy s návazností na nová kabelová vedení, vyvstalé demolice, nová technologická lávka a výstavba/rekonstrukce opěrných a zárubních zdí,“ uvádí architekt Václav Kocián.

„Vzhledem k propojujícímu prvku – lávky pro pěší obou částí města Adamov se ve spolupráci s investorem, architektem a starostou města Adamov se dostal projekt do úplně jiné úrovně. Docílilo se citlivého zakomponování tohoto prvku do velmi stísněného prostoru údolní nivy řeky Svitavy s rozšířením dané myšlenky do přednádražního prostoru. Ve spolupráci s výtvarným umělcem se dopravní stavba přelila do uměleckého ztvárnění, čímž se zpětně navodila myšlenka historicky původních železničních stanic,“ dodává.

Asi nejvýraznější hmotou nádraží je šikmý chodník, který odděluje samotná nástupiště od příjezdové cesty. Zde už naštěstí nebyly použity symboly XX, ale další prvek. Výrazná hmota je zahalená do bílé děrované plechové fasády, která ukrývá jistý kód. Použit byl text básní Doma z knihy Lesů vod a strání od Václava Kočího. Vizuální návaznost na okolní budovy je malá, ale není to na škodu. Naštestí výšku střech těchto budov nepřekračuje.

Čtěte další články na téma nádražíČeská republika

Foto: Hary Marvell
Zdroj: Hua Hua Architects