27. září 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

V loňském roce byla dokončena konverze části hospodářského dvora v obci Klenová na Plzeňsku. Původní chlévy v místním podhradí se chátraly a podle Atelieru Soukup Opl Švehla byly přebudovány na nadčasový depozitář, restaurátorské dílny a další prostory pro potřeby nedaleké Galerie Klenová. Výsledkem je částečně podsklepený dvoupodlažní objekt s velkou terasou.

„Záměrem investora bylo vybudování nových prostor depozitáře pro potřeby galerie. Součástí zadání bylo, v maximální možné míře, zachovat původní prvky a konstrukce s ohledem na nově požadovanou funkci objektu. Uspořádání vnitřního prostoru respektuje požadavky na uskladnění různých druhů sbírkových předmětů, včetně náročné technologie pro zajištění vnitřních klimatických podmínek. Zdrojem tepla je soustava zemních vrtů a tepelných čerpadel,“ uvádí architekti.

„Na úrovni přízemí jsou umístěny prostory pro příjem nových děl, restaurátorské dílny, depozitáře plastik a sochařský atelier. V patře jsou depozitáře obrazů, grafiky, fotografie a knihovna. Vertikální komunikaci zajišťuje dvojice schodišť, která zpřístupňují jednotlivá podlaží, při zachování potřebného bezpečnostního režimu. Prostory suterénu slouží jako technické zázemí,“ dodávají.

Realizace ukazuje jistě velmi nákladnou, ale bohulibou rekonstrukci objektu, který má původní krásu a hlavně duši. I když je ze stavby místo, kam se většina návštěvníků obce či hradu nemůže vypravit, je jejím zářným bodem. Velmi příjemná je obnova mnoha původních prvků od dřevěných dveří přes použití mlatu až po obnovu původní studny zasypané sutí. Česká republika si zaslouží více takovýcho projektů.

Čtěte další články na téma rekonstrukcekonverze

Foto a zdroj: Atelier Soukup Opl Švehla