29. listopadu 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Britský architektonický a designérský ateliér Heatherwick Studio dokončil realizaci multifunkčního objektu Azabudai Hills v japonském Tokiu. Dvojice budov, mezi kterou se line běžná silnice, zaujme rozvlněným tvarem připomínající kopce. Konstrukce budovy vystupuje do popředí, porostlé jsou nebývale velkým množstvím zeleně a nabízí od bydlení až po obchody.

„Studio navrhlo architekturu veřejného prostoru a nižší úrovně pódia, která zahrnuje domy, obchody a restaurace, hotel, kulturní zařízení a první školu studia. Azabudai Hills navazuje na závazek studia Mori vytvářet zahradní města, neboť na ploše 2,4 hektaru přírodních a veřejných zahrad, které zahrnují průchozí fasády, neformální amfiteátr a několik vodních ploch, se nachází mnoho příležitostných míst k setkávání,“ uvádí architekt a designér Thomas Heatherwick se svým týmem.

„Při práci s komplikovaným pozemkem nepravidelného tvaru o rozloze více než osmi hektarů se studio snažilo o harmonii a vytvoření výrazné identity, která je pro Tokio specifická. Tým vymyslel systém podobný pergole zmenšený do proporcí čtvrti, aby uspořádal a sjednotil mnoho různých prvků různých velikostí. Tímto způsobem návrh umožňuje vytvořit významné zelené plochy jak na úrovni terénu, tak při stoupání po pódiových budovách, aniž by bylo obětováno propojení s terénem. Zvlněná struktura, která odráží přírodní formy údolí, v němž se projekt nachází, se zvedá jako mírně se svažující svah a poté proráží terén, aby umožnila přirozenému světlu pronikat hluboko do suterénních obchodních zón,“ dodávají architekti.

Celý projekt je do nejmenšího detaily promyšlen a vyzdoben. Na první pohled se jedná o homogenní hmotu, jenž vytváří svou zelení na střechách a použitím nejhrůznějších materiálů příjemný dojem a láká k prozkoumání. Nejpodivnějším prvkem je socha nad jedním ze vstupů, která je postavena na ocelové sloupy a má organické tvary. Není divu, že je očekávána roční návštěvnost projektu okolo 30 milionů lidí.

Čtěte další články na téma bydleníThomas Heatherwick

Foto: Raquel Diniz a Kenji Masunaga
Z
droj: Heatherwick Studio