8. prosince 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ještě před svou smrtí navrhla architektka a designérka Zaha Hadid se svým kolegou Patrikem Schumacherem futuristické kulturní centrum v čínském městě Ču-chaj. Rychle se rozvíjející město oživila na vodě zdánlivě plovoucí megalomanská stavba s výraznými střechami s tvary organických výčnělků.

„Každé místo v rámci Občanského uměleckého centra Zhuhai Jinwan zahrnuje tři odlišné kulturní instituce pro město (Centrum múzických umění s Velkým divadlem s kapacitou 1 200 míst a multifunkčním divadlem Black Box s 500 stahovacími místy, interaktivní vědecké centrum a Muzeum umění), které se vyznačují jedinečnými vlastnostmi, jež vytvářejí odlišné zážitky pro návštěvníky, avšak všechny jsou sjednoceny soudržnou formální a strukturální logikou, která se rozprostírá v šířce 170 metrů od východu na západ a v délce 270 metrů od severu na jih,“ uvádí k nejnovější dokončené stavbě ateliér Zaha Hadid Architects.

„Dva větší a dva menší sály, symetricky uspořádané na centrální ose, jsou propojeny centrálním náměstím, které slouží jako společné vnější foyer pro všechny kulturní instituce. Prosklené stěny obrácené do tohoto nádvoří umožňují návštěvníkům určit individualitu a charakter jednotlivých míst. Velké divadlo a Muzeum umění jsou provedeny ve světlé paletě materiálů, zatímco multifunkční divadlo Black Box a vědecké centrum jsou komponovány v tmavších materiálech,“ dodávají.

Nejvýraznější na stavbě jsou ocelové přístřešky s částečně průsvitnou krytinou ve formě mřížek. Architekti se při jejich navrhování inspirovali letícími stěhovanými ptáky. Každá ze střech má funkční využití a zastřešuje vždy jednu z budov spojené ve velký celek. Zajímavé je řešení zdobnosti a detailů od dekorování můstků až po schodiště. Vrcholem jsou samozřejmě sály plné organických křivek a hry se světlem.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Zemřela nejslavnější architektka světa Zaha Hadid

Zemřela nejslavnější architektka světa Zaha Hadid

Čtěte další články na téma Zaha HadidZaha Hadid Architects

Foto: Cat Optogram Studio, Virgile Simon Bertrand a Seilao Jiong
Zdroj: Zaha Hadid Architects