27. ledna 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Čtvrteční přednáškou byla v pražském Centru architektury a městského plánování zahájena výstava Praha zítra? Vltavská filharmonie. Sám Bjarke Ingels z ateliéru BIG přijel představit mírně upravený vítězný návrh Vltavské filharmonie, jenž by měl do několika let začít vyrůstat na nábřeží v centru hlavního města. Díky novým vizualizacím se můžeme podívat do interiéru i všech koncertních sálů.

„Budova Vltavské filharmonie je jedním z nejočekávanějších projektů, které v Praze vzniknou v příštích desetiletích. Mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nového koncertního sálu splňujícího světové standardy vyhlásilo hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy na konci srpna 2021. Celkem se přihlásilo 115 týmů z 25 zemí. V listopadu 2021 oznámila mezinárodní porota vybrané finalisty, kteří odevzdali 19 soutěžních návrhů. V květnu 2022 z nich vzešel vítěz – dánské studio Bjarke Ingels Group. To následně rozpracovalo soutěžní návrh do podrobné architektonické studie, kterou si nyní můžete prohlédnout,“ uvádí k výstavě CAMP.

„Návrh architektonické studie formuje Vltavskou filharmonii jako meandrující cestu od břehu řeky na střešní terasu. Nový eskalátor pomáhá plynulosti toku návštěvníků v interiéru i exteriéru. Množství zeleně ponechává prostor i pro náměstí a komunitní akce, budova komunikuje s prostředím i přes úpravu podchodu pod viaduktem v její těsné blízkosti,“ popisují zástupci Centra architektury a městského plánování vítězný prijekt.

„Srdcem Vltavské filharmonie budou její sály s vlastním zázemím a veřejnými prostory, stejně významnou funkci však zastane kreativní hub, jehož centrem se stane hudební knihovna. V budově najdou domov Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a hudební úsek Městské knihovny Praha. Architektonická studie zohledňuje také participaci s veřejností, obyvateli Prahy 7, místními komunitními aktéry, stejně jako diskuze s odborníky na akustiku, dopravu či zeleň,“ doplňují k hlavnímu využití stavby po jejím dokončení.

„Budova Vltavské filharmonie se stane hlavním iniciátorem a akcelerátorem rozvoje zanedbaného území Bubny-Zátory. V následujících letech je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci k povolení stavby a vybrat dodavatele pro její zhotovení. Tato etapa zabere zhruba čtyři roky a podílejí se na ní stovky odborníků z celého světa. Stavět by se mělo začít v roce 2027. Vltavská filharmonie by se pak měla veřejnosti otevřít v roce 2032,“ znějí jako vždy nerealistické plány s možnými termíny.

Design projektu jednoznačně vychází z ikonické opery v Sydney. Kritici odkazují své pohledy směrem k asijské estetice a přehnanému prosklení v kombinaci s příliš velkým množstvím vydlážděných ploch a betonu. Smrtící kombinaci v letních měsících v centru města bude Vltava těžko kompenzovat. Na druhou stranu je potřeba posunout Prahu dále směrem do budoucnosti a výsledná realizace bude jistě zajímavá a turisticky vyhledávaná. Otázkou je monstróznost stavby, její finanční náročnost i následný provoz. Jestli vše vyváží výrazný design ukáže čas nebo právě probíhající výstava trvající do 18. února 2024.

Čtěte další články na téma BIGPraha

Foto: BIG
Zdroj: CAMP