28. června 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Legendární vysoká škola UMPRUM se v nedávné době rozšířila. Historická budova, která stojí na náměstí Jana Palacha, má nyní doprovodnou budovu v ulici Mikulandská. Vznikla zde z původní školy, ze které v podstatě zbyla jen fasáda domu. Zcela nové Technologické centrum UMPRUM nabízí moderní tvůrčí zázemí pro studenty všech oborů, víceúčelové i prezentační prostory v přízemí, terasu na střeše i nezbytné zázemí. Design interiéru je očekávaně surový.

„Hlavní vstup je podpořen, zvýrazněn a otevřen. Vynecháním vstupního segmentu eklektické fasády přes celou její výšku dostává stará fasáda nový život. Průřez do hloubky objektu ve vazbě na racionální organizaci vnitřních komunikací předznamenává vnitřní funkci a život, otvírá je pro město. Vnitřní komunikační a prostorové uspořádání respektuje historický systém modulace a traktování, zapojuje do něj vnější vztahy dle potřeb současné školy a současného města,“ uvádí Projektový ateliér UMPRUM, který si tak navrhoval budovu sám pod vlastní střechou.

„Princip zastřešené dvorany umožňuje realizaci velkých projektů a celoroční provoz školy na požadované úrovni. Technologické provozy jsou soustředěny do bočních křídel a lehké provozy do středu dispozice. Jejich organizace umožňuje vstup přirozeného světla, vizuální propojení centrálních polotransparentních provozů,“ dodávají autoři Ivan Kroupa, Jana Moravcová a Tomáš Zmek.

Interiér nové budovy školy je fascinující. Architektura stavby je z ulice Mikulandská původní, konkrétně do krásy opravená fasáda. Po příchodu do budovy se vám rozprostřou dva světy. Jeden je surová architektura budovy s přiznanými stavebními materiály, které skvěle zapadají do tvůrčího prostředí budovy, jenž je světem druhým. Ateliéry všech myslitelných druhů, transparentnost a variabilita jsou přesně tím zázemím, které studenti asi nejlepší vysoké umělecké školy u nás potřebují. Projekt se po zásluze dostal do finále soutěže Česká cena za architekturu.

Čtěte další články na téma UMPRUMškola

Foto: Peter Fabo
Zdroj: UMPRUM