24. února 2010 –– architektura –– Hana Hrudová

Soutěž o novou Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě proběhla již v roce 2004. Zvítězila dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Jejich projekt prošel trnitou cestou a v červnu od něj bylo dokonce odstoupeno. Podpora České komory architektů i petice občanů byla úspěšná a takzvaná Černá kostka nyní dostává po snížení rozpočtu zelenou.

Navržený čtvercový objekt o rozměrech 36 x 36 metrů má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Tvarem i jednoduchou fasádou reaguje černá kostka na okolní nesourodou zástavbu a zároveň toto pojetí  dodává objektu vážnost, která je pro knihovnu zcela nezbytná. Monumentální výraz stavby má vyjádřit nadčasovost, přičemž porézní pojetí pláště reprezentuje otevřenost instituce ke svému okolí. Černá prosklená kostka, která bude dominantou místa, má symbolizovat pevnou schránku vědění společnosti a návštěvníkům poskytne prostory nejen pro studium, ale i pro příjemné posezení.

Veřejně přístupný interiér je tvořen systémem vzájemně propojených galerii, což v některých místech vytváří prostory o výšce dvou až čtyř podlaží. Celé prostředí má podle autorů přinášet návštěvníkům zcela mimořádný zážitek a kromě půjčení knih zde mohou shlédnout i výstavu nebo se občerstvit v literární kavárně. Objekt bude také nabízet množství speciálních studoven, půjčovnu dokumentů, čítárnu denního tisku, kabinky pro studium jazyků nebo hudební oddělení. Do podzemí je umístěna školící místnost a konferenční sál pro 100 lidí.

V rámci redukčních úprav byla zrušena vodní plocha, která měla objekt obklopovat, rozbíjet jeho přísné tvary  a okolní prostor vytvářet pro lidi atraktivnější. Její součástí měl být systém vodotrysků, který by do geometricky pojatého prostoru vnesl dynamiku. Společně s vodním prvkem byla zrušena i zamýšlená vyhlídková plošina. Největší finanční úsporou je však odstoupení od realizace sousedícího parkovacího objektu.

Knihovna s novým rozpočtem 1,1 miliardy korun má být dimenzována na 2 miliony knižních jednotek. Stavba má být započata v červnu roku 2011 a dokončení je plánováno na rok 2013.

Foto a zdroj: Kuba & Pilař, Moravskoslezská vědecká knihovna v OstravěČerná kostka