1. března 2010 –– architektura –– Zdeněk Robin Scholze

Stačí se vydat padesát kilometrů jižně od Neapole a můžete se seznámit s novým dítkem světové legendy mezi architekty Oscarem Niemeyerem. Na svazích městečka Ravello vyrostlo unikátní auditorium pro 406 posluchačů, které se bezpochyby stane významným Niemeyerovým odkazem nejen pro celou Itálii.

Koncem letošního ledna proběhla inaugurace hudebního stánku na pobřežním městečku s dvěma a půl tisíci obyvateli. Ravello možná překvapí svou maličkostí, ovšem mezi italskými občany je známým místem konání hudebního festivalu Ravello na počest pravidelných návštěv Richarda Wagnera . Pro mnoho turistů je kličkování po místních terasách a svazích nezapomenutelným zážitkem při sledování mořského horizontu. Ravellský genius loci zakusili a oceňovali mimo jiné Giovanni Boccaccio, Andre Gide nebo třeba Virginia Woolfová.

Ačkoliv Niemeyer nikdy městečko nenavštívil, předseda hudebního festivalu Domenico De Masi je dlouholetým architektovým přítelem a navíc výzva vytvořit dílo omezené prostorem, přírodním rázem a historickou konzervativností představovali pro Niemeyera dokonalou výzvu v jeho úctyhodném věku 102 let. Auditorium se nachází vklíněné mezi úzké serpentiny poblíž hlavního náměstí a prestižní Villy Rufolo, kde se dříve konal hudební festival pod širým nebem. Těsné podmínky dovolily stvořit festivalové zázemí pro 406 posluchačů, v podzemním parkovišti se uskladní na 110 automobilů a pitoreskně malé prostory dovolily také umístění knihkupectví, nahrávacích a zkouškových prostor a samozřejmě foyer.

Jedinečnost stavby spočívá v průhledu hlediště, jelikož posluchačům se nabízí široký výhled na vodní hladinu a mohou se tak za zvuků líbezných skladeb oddávat hypnotizujícímu rázu mořského panoramatu. Tradiční uzavřenost koncertního sálu tedy Niemeyer bortí a snaží se návštěvníkům poskytnout během poslechu hudby i vjemy vizuální. Hlavní vstup v podobě obřího proskleného oka se neubrání srovnání s Kaplického chobotnicí. Místní obyvatelé ale nejsou poznamenáni českými reáliemi a v celkové formě stavby spatřují historický odkaz oblasti v podobě vojenské přílby.

Odstranění 26 000 metrů čtverečních skály, zapuštění masivních ocelových vrutů na zajištění stavby a zabránění sesutí svahu přesto stačilo, aby dílo pro mnohé zabilo silnou poetickou sílu Ravelly. Oscar Niemeyer tak zakusil tradiční střet odpůrců moderní architektury v historickém zázemí. Otevřenost širší společnosti a nakloněnost místních úřadů k zapouzdření hudebního festivalu do skromného, leč výrazně nápaditého auditoria, nakonec pomáhala v cestě k realizaci.

Zakladatel brazilské moderní architektury si tak vedle svébytných budov v městě Brasílii nebo centrály Organizace spojených národů v New Yorku může na své konto připsat další nezapomenutelné dílo.

Foto a zdroj: Oscar Niemeyer, Auditorium Oscar NiemeyerFondazione Ravello