5. května 2010 –– architektura –– Ivana Kolomazníková

Světové výstavy Expo 2010 v Šanghaji se účastní více než 200 zemí, ale jen asi 50 z nich postaví svůj vlastní pavilon. Slovensko je jednou z nich. Hlavním tématem expozice Slovenské republiky je Svět pro lidstvo. Spirály, které jsou i na fasádě pavilonu, se v noci rozzáří a rozvlní tak, že z dálky přitahují návštěvníky.

Světová výstava Expo, která se pořádá od roku 1851, se poprvé koná v rozvojové zemi, kterou Čína doposud je. Výstava World Expo Šanghaj 2010 je umístěná na obou březích řeky Huangpo v dynamicky se rozvíjející části Pudong. Celková rozloha areálu je 5,3 kilometrů čtverečných. Čínští organizátoři slíbili připravit Expo 2010 tak, aby bylo nejen úspěšné, ale i ohromující a nezapomenutelné.

Slovensko se rozhodlo svou expozici umístit do prostoru, který stavebně realizuje čínská strana. Pavilon s plochou 1000 metrů čtverečných se nachází v evropsky zaměřené sekci C. Ústředním motivem expozice i loga je písmeno S, které symbolizuje Slovensko rozvinuté do spirály, připomínající dynamiku rostoucího a rozvíjejícího se města, spirálu života, propojení života lidí s městem a přírodním prostředím.

Autorem slovenského pavilonu je architekt Miroslav Zikmund, který v architektonicko-výtvarném řešení zohlednil hlavní téma celé výstavy Lepší město, lepší života i hlavní téma slovenské expozice Svět pro lidstvo. Tvůrci expozice i prezentace Slovenska působí především na city a smysly návštěvníku. Vybral tři modelové období – město Levoča, které nabízí pohled do obydlí bohatého kupce, Prešporok umožní náhled do pokoje Ľudovíta Štúra a pokoj bankovního úředníka ve městě Žilina z období secese. Na čtyřech velkoformátových plátnech se bude promítat film Pavla Barabáše o Slovensku.

Centrálním prvek expozice je spirála, která se vine po celé ploše pavilonu. Spirála v Evropě symbolizuje nekonečně se vracející čas a v Číně je znakem symbolu harmonie jing-jang. Právě to byl důvod proč se stala spirála základním prvkem pavilonu. Expozice je vytvořená jako souvislá řada symbolu, které se snaží oslovit návštěvníky. Po vstupu do pavilonu se návštěvník ocitá na ústředním náměstí, do kterého ústí všechny cesty. Návštěvník se seznámí se Slovenskem, jeho památkami, přírodou i lidmi. V různých dějových liniích a časových obdobích může sledovat mikropříběhy z historie, které se prolínají v současnost. Tím získává ucelenou výpověď o republice. Multimediální program připomene i slovenského rodáka Ladislava Hudeca, autora prvního mrakodrapu v Šanghaji a Velkého divadla.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wJZlNU9GyQY[/youtube]

Video: Procházka slovenským pavilonem na Expo 2010 v čínské Šanghaji

Pavilon Slovenska na světové výstavě Expo 2010 v čínské Šanghaji je pro návštěvníky přístupný až do 31. října. Nejdůležitější slovenskou událostí Expa bude Národní den Slovenské republiky, který se uskuteční 4. září 2010 v prostorách kongresového paláce, v pavilonu Slovenské republiky, čínském pavilonu a na pódiích v areálu Expo 2010.

Foto a zdroj: Expo Slovakia 2010