3. června 2010 –– architektura –– Ondřej Krynek

Porota vybrala z jedenácti návrhů vítěze soutěže na dostavbu Průmyslového paláce a přestavbu okolí včetně Křižíkovy fontány. Výstaviště Praha Holešovice dostane zcela nový vzhled podle návrhu studia Cigler Marani. Vyhořelé křídlo bude nově postaveno jako replika, zbourány budou Křižíkovy pavilony a fontánu bude protínat pěší komunikace.

Na podzim 2008 shořelo nešťastnou náhodou levé křídlo Průmyslového paláce v Praze v Holešovicích, které v roce 1891 postavil architekt Bedřich Münzberger. Hojně prosklená až 51 metrů vysoká budova s ocelovou konstrukcí slouží dodnes především výstavám, dříve i sjezdům nebo třeba hudebním akcím. V polovině března 2010 byla vypsána magistrátem hlavního města Prahy architektonická soutěž do níž bylo do poloviny května přihlášeno 11 návrhů.

Magistrát následně na začátku června představil vítěze, kterého odborní porotci vybrali v soutěži s dlouhým názvem Rekonstrukce Průmyslového paláce a výstavba podchodu pod Průmyslovým palácem propojujícím vstupní část Výstaviště v Praze 7 s prostorem Křižíkovy fontány. Stalo se jím pražské architektonické studio Cigler Marani Architects. Ti navrhli Průmyslovému paláci vytvořit repliku levého křídla a postavit ji starým způsobem nýtované konstrukce.

Výsledek rekonstrukce by měl být však o poznání razantnější. V první fázi by měla být stavba paláce očištěna od dostaveb vzniklých po roce 1891. Ve druhé fázi přijde demolice dosloužilých Křižíkových pavilonů i jedné administrativní budovy. Následovat bude rekonstrukce stávajícího pavilonu a dostavba shořelého levého křídla, přičemž by měl být následně vytvořen i nový komunikační uzel. Návštěvníci paláce i Křižíkovy fontány mají do objektu nově vstupovat postupně se svažujícím širokým vstupem v podzemí. Dostavba suterénu paláce vytvoří zázemí objektů i 180 parkovacích míst, což provozně zjednoduší složitou dopravní situaci.

Nové nebudou jen nástupní prostory s podchodem, ale i nový dvoupodlažní výstavní hala s vestavěnou prosklenou galerií, restauracemi a dalšími komerčními plochami. Chybět jí nebude zásobovací chodba a technické zázemí. Zlatým hřebem bude nová Křižíkova fontána, kterou bude protínat pěší komunikace napojená na nové parkoviště P+R a na druhé straně Stromovku a Zoo. Nově řešeno bude i okolí fontány určené pro posezení. Podle architektů bude důležitým prvkem i nové sjednocení dlažby okolo paláce a cest vedoucí k vodním plochám. Nová má být i vstupní alej s dlažbou do výstaviště a uvítací konstrukci nahradí samotné pylony. Studio se návrhem snaží o vznik další relaxační zóny města a propojení s dalšími okruhy určenými pro volný čas.

„Odborníci vybrali velmi kvalitní architektonický návrh řešící nejen obnovu shořelého křídla Průmyslového paláce a výstavbu podchodu spojujícího nově horní a dolní část areálu, ale širší vazby a vztahy holešovického Výstaviště. Jisté je, že Praha bude realizovat repliku Průmyslového paláce a podchod, o uskutečnění dalších částí návrhu rozhodnou především finance. V každém případě je dobré, že návrh řeší základní část areálu jako celek, ať již bude realizován ihned nebo postupně. S vítězem soutěže nyní neprodleně zahájíme jednací řízení bez uveřejnění na zhotovitele projektové dokumentace, až zpracuje projektovou dokumentaci, budou následovat další kroky včetně soutěže na  výběr dodavatele stavby,“  řekl náměstek primátora Milan Richter.

Foto a zdroj: Cigler MaraniMagistrát hlavního města Prahy