7. května 2008 –– architektura –– Ondřej Krynek

Tři skály se tyčí na kopci nad městem Medellín v Kolubii. Jde o novou španělskou knihovnu, kterou jakoby ze skály vytesal italský architekt Giancarlo Mazzanti a umístil do nich společenské centrum, kulturní centrum a samozřejmě knihovnu.

Na kraji druhého největšího města v Kolumbii se ve městě Medellín tyčí vysoko v horách nově postavená knihovna od italského architektonického studia Giancarla Mezzanti. Ten vytvořil tři odlišně veliké budovy, do kterých ukryl knihovnu, společenské a kulturní centrum s přednáškovými sály.

Všechny krychlovité mohutné bloky vytváří jednotný dojem vytesaných staveb z kusu skály díky krystalickému tvaru budov a tmavé kamenité fasádě. Ta je tvořená slabým skořepinovým pláštěm s geometrickými úhlopříčně kladenými okny. Zároveň je od vnitřního prostoru odražena a pomocí světlíků i vnitřní bílé malbě poskytuje interiéru překvapivě dostatečné přírodní osvětlení.

Pozoruhodné na místní nové knihovně s 5500 metry čtverečními užitné plochy, je propojení s okolní přírodou, kterou nenarušuje ani při umístění na kopci a své nemalé výšce. Nikoho nepřekvapí, že novostavba se okamžitě stala novým monumentem města a jejím hlavním symbolem i přes to, že leží na jejím okraji jako třeba světoznámí budova opery v Sydney.

Překvapivě nemají nové budovy možnost vyhlídky na okolní krajinu z jejich střech jak by se dalo čekat. Ani minimum oken bez možnosti přímého přístupu zevnitř neumožňují pokochat se výhledem, což je asi tak jediná výtka, která by se na typicky Mezzantiho řešené stavbě dala vyřknout.

Foto a zdroj: Giancarlo Mazzanti Arquitectos