1. září 2010 –– architektura –– Ondřej Krynek

Britské architektonické studio DOS vyhrálo mezinárodní soutěž na návrh katolického kostelu pro nigerijské pobřežní město Lagos. Přes tři tisíce metrů čtvereční velký kostel připomíná ze země se nořící housenku, přestože ctí všechny tradiční principy uspořádání kostelů. Dokončen by měl být v roce 2013.

Budova kostela pro asi patnáctimilionové jihonigerijské město Lagos připomíná svým vzhledem housenku či nějaký mimozemský tvor, jenž se noří ze zemských hlubin. Má nesymetrický organický tvar složený ze dvou kopců potažených kůží, přičemž ten větší je v polovině rozříznut a díky použitím skla vytváří dojem velkého oka. Do budovy se vchází v nejnižším jejím bodě přibližně uprostřed a to z obou podélných stran, jenž jsou obě příjezdové.

Dvoupatrový interiér o ploše 3 275 metrů je pomyslně rozdělen do dvou částí. Jedna část s nižším kopcem je zázemí pro návštěvníky, ta vyšší je samotná hala kostela. Interiér je konstruován z mnoha betonových sloupů, které drží samotnou dřevěnou střechu. Nikde nenajdeme pravý úhel, vše je navrženo do menších či větších oblouků, včetně sedadel. Hlavní sál se svažuje směrem k oltáři s varhany a velkým křížem. Sedadla protíná jedna hlavní cesta a dvě podélné.

Nad velkým sálem se nachází druhé nadzemní patro s menším hledištěm. I na něm bude dobrý výhled na oltář, který bude při správném svitu slunce božsky ozářen. Na protilehlé straně přízemí najdeme další menší samostatné hlediště pro asi dvě stě návštěvníků. Celkově je počítáno s asi 2 000 místy k sezení. Dokončení je plánováno na únor 2013.

Foto a zdroj: DOS Architects