26. září 2010 –– architektura –– Václav Cimbál

Kříž je jedním z nejstarších náboženských symbolů. Symbolizuje rozdělení světa na čtyři elementy nebo světové strany, popřípadě propojení božského a světského prvku.  Ve starověku měl funkci popravčího nástroje. Smrt na něm nalezl Ježíš Kristus, proto se stal typickým křesťanským symbolem. Od letošního roku mají Čechy jeden nový, originální kříž od architekta Ivo Pavlíka poblíž Dukovan.

Kříž stojí na místě křížení tří bývalých cest vedoucích do obcí Dukovany, Horní Dubňany a Heřmanice, ta, stejně jako cesty a jejich křížení, zanikla s výstavbou jaderné elektrárny. Místo nese název U kamenného kříže, který zde skutečně v letech 1818 až 2005 stál. Umístění kříže je tedy jeho návratem do krajiny, uvedením do původního stavu, byť za užití moderních a originálních výrazových prostředků.

Kříž není samostatně stojící, ale je nedílnou konstrukční částí brány a zároveň svým tvarem odkazuje i k pravěkým dolmenům a k pravěkým obyvatelům lokality. Kříž-brána odděluje svět živých a svět mrtvých. Odděluje prostor určený k pohřbívání rozptýlením. Prostor ale není jinak ohraničen, popel se rozptýlí do krajiny. Kříž – brána také odděluje svět všedního života od světa přemýšlení, meditace a kontemplace.

Při stavbě byl použit postup připomínající metodu, kterou zvolil v roce 2007 Peter Zumthor na Polní kapli Bruder Klaus ve Wachendorfu.  Beton tvořící kříž a bránu byl vylit do slaměného bednění, které bylo 10. ledna v jednu hodinu odpoledne zapáleno, stěny brány a kříž tak získaly tmavošedou, kouřovou barvu. Východní strana kříže je pozlacena, čímž vizuálně vystupuje z celkového tvaru objektu. Žehnání kříže proběhlo 29. května taktéž v jednu hodinu odpolední.

Stavbu Kříž – brána, kterou investovala Římskokatolická farnost Dukovany, najdete na kopci U kamenného kříže u Dukovan. Jde o křížení již neexistujících cest do obce Heřmanice, Dukovany a Horní Dubňany. Cesty byly totiž zrušeny až při výstavbě vlečky na nedalekou Jadernou elektrárnu.

Foto a zdroj: Ivo Pavlík