31. října 2010 –– architektura –– Václav Cimbál

Elektrický proud přináší mnoho užitečného, příjemného i pohodlného. Stal se pro nás vedle vzduchu a vody další přirozeností a život bez něj si neumíme představit. Platíme za to daň v podobě krajiny svázané elektrickým vedením a jeho stožáry. Krajina ztrácí mnoho ze svého kouzla, možnost jak tuto situaci řešit nabízí Choi Shine Architects.

Architekti odmítli pouze malé změny designu stávajících stožárů elektrického napětí a rozhodli se vytvořit od základu nové. Vytvořily řadu stožárů-postav, z kterých čiší síla či důstojnost. Vytvořili stožáry, jejichž podoba dalece přesahuje jejich utilitární funkci. Stožárům vtiskli podobu lidských postav a povýšili je tak na umělecké dílo, či památníky vypovídající o naší technické civilizaci.

Přestože jsou postavy smontovány z omezeného množství komponentů, mohou zaujímat mnoho pozic a reagovat tak na terén, ve kterém stojí.  Tak mohou stožáry připomínat lezoucí postavu, tam kde vede vedení do kopce, do výšky se šponující osobu tam, kde dráty překonávají velké rozpony či se mohou krčit k zemi pro zvýšení pevnosti. Stožáry mohou stát také v párech, což dále rozšiřuje jejich výrazové prostředky.

Základními částmi stožárů jsou paže, horní části nohou, trup, ruce atd. a je využívána knihovna předpřipravených spojů mezi nimi. Toto řešení umožňuje zmíněnou tvarovou a výškovou variabilitu stožárů a zároveň udržení nízkých nákladů daných totožnou výrobou a snadnou montáží a výstavbou.

Sloupy – postavy vzešly vítězně z islandské architektonické soutěže, jejímž cílem bylo získat nápady na nové řešení 220kV elektrického vedení. Zadavatelé soutěže zdůraznili, že zvláštní pozornost bude věnována vizuální podobě stožárů a že bude pečlivě zvážen jejich dopad na příměstskou i neobydlenou krajinu. Hlavním cílem byla změna celkového vzhledu vedení a možnost dalšího rozvoje s ohledem na dopad na životní prostředí.

Foto a zdroj: Choi Shine Architects