4. prosince 2010 –– architektura –– Ján Búza

Mladý architekt William O’Brien Jr. z Cambridge stojí za návrhem malebného minimalistického domu Allendale House, který se nachází na západě překrásné krajiny hor Rocky Mountains ve Spojených státech amerických. Absolvent fakulty architektury na Harvardské univerzitě vytvořil chatu, jejíž profil je tvořen A-rámy a zajímavou konfigurací stěn. Stejně netradičně je řešen i interiér objektu.

Dům spojuje dohromady tří různé, šikmé části. Úzká část na západní straně obsahuje knihovnu, vinný sklep a garáž. Širší střední část je určená pro dvě poschodí s ložnicemi a koupelnami. Poslední východní část obsahuje kuchyň, jídelnu a obývací část.

Allandale House zpochybňuje zdánlivé limity trojúhelníkovitých sekcí rozšiřováním a odhalováním extrémních proporcí ve vertikálním směru. Využívá přesně zalomené rohy střetávající se s podlahou jako vhodné místo pro zhrublé stěny, průzory a zabudované odkládací prostory. Toto uspořádaní řeší zjevný problém vyvstávající z šikmých stěn a stropu – limitace výšky uživatele. Zhrublé stěny, které vytvářejí prostor pro vestavěné skříně, tak tvoří do jisté míry kolmou stěnu. To také umožňuje vnímání vnitřního prostoru jako jednotného celku.

Při jeho návrhu bylo do úvahy bráno několik proměnných, jejíchž kombinací byla dosažena finální podoba domu. Za prvé, to byla orientace konstrukce. Za druhé se zvažovalo, jak veliká bude rotace mezi jednotlivými segmenty objektu. Dále to bylo pořadí třech různě velikých častí. Jako poslední byla řešena otázka umístnění vrcholu vzhledem k základně.

Pro strmý pozemek byla nejvýhodnější západě-východní orientace domu. Navržená konstrukce umožňovala postavit v interiéru dvě patra jenom v jediném segmentu a vzhledem k požadavku centrální pozice ložnic, nejširší část byla umístěná do středu domu. Vrchol pak v souladu s geometrickými principy byl projektovaný tak, aby střecha jako zjemňující prvek spojila jednotlivé segmenty.

Foto a zdroj: William O’Brien Jr.