14. ledna 2011 –– architektura –– Ondřej Krynek

Samosprávné město Nový Bělehrad v Srbsku postaví nové Centrum pro podporu vědy a městského rozvoje. V mezinárodní architektonické soutěži bylo vybráno vídeňské architektonické studio Wolfgang Tschapeller, které postaví v Bloku 39 pozoruhodný objekt připomínající spíše vesmírnou stanici na některé ze vzdálených planet. Součástí projektu budou i vysokoškolské fakulty.

Ministerstvo pro vědu a technologický rozvoj posvětilo jednoznačný výběr mezinárodní poroty, která jako vítěze architektonické soutěže na výstavbu Centra pro podporu vědy a městského rozvoje i přilehlých dvou budov označila rakouské studio Wolfgang Tschapeller. Podle jejich návrhu bude v městské části označené jako Blok 39, patřící vědeckému parku s výzkumnými ústavy a vysokými školami, vystavěna budova, která se má postarat o další rozvoj této oblasti.

Centrum na podporu vědy má být celé jakoby plovoucí nad zemí a postaveno je na třech myšlenkových principech. První je strategické umístěni u jedné z dopravních tepen, kde tisíce aut míří do města. Za druhé bude baldachýnem pro celý Blok 39 a fungovat má jako znamení. Za třetí je jeho jazyk vznášející se konstrukce architektonicky jasný a jednoznačně odkazuje na vědecké zásady přilehlých vysokých škol. Významná pak je zlatavá odrazná plocha ze spodku navržených budov, která bude zrcadlením kvality a odrážet má i po zemi proudící návštěvníky.

Architekti se však nezabývali jen tvarem hranaté a různě do stran vyčnívající budovy Centra pro podporu vědy stojící na několika sloupech. Budova v těsné blízkosti připravovaného objektu plného vysokoškolských fakult má být přístupná každému, jejích okolí má být z 65 procent zdobeno exotickou zelení i vodními plochami, vést okolo nich mají běžecké i cyklistické stezky a kazit výhled nebude ani parkoviště umístěné pod zemí. Projekt výstavby se sice již rozběhl, na realizaci si však budeme muset několik let počkat.

Foto a zdroj: Wolfgang Tschapeller