28. února 2011 –– architektura –– Václav Cimbál

Singapur paří k dravým a úspěšným státům současného světa. K udržení tohoto postavení má napomoci otevření Singapore University of Technology and Design založené ve spolupráci s americkým Massachusetts Institute of Technology. První studenti budou na universitě imatrikulováni roku 2012. Modernímu a progresívnímu zaměření university odpovídá i její ultramoderní kampus od UNStudio.

Prezident university Tom Magnanti, bývalý děkan techniky na Massachusetts Institute of Technology, ve svém nástupním slově vyjádřil naději, že nová universita bude pro Singapur a svět stejně přínosná a užitečná, jako je MIT pro USA a současnou civilizaci.  Universitní program bude založen na čtyřech pilířích, kterými jsou fakulty Architecture and Sustainable Design (ASD), Engineering Product Development (EPD), Engineering Systems and Design (ESD) and Information Systems Technology and Design (ISTD).

Zakladatelé a organizátoři si jsou vědomi, že další pokrok ve vědách, technice a designu již není možný v rámci oddělných disciplín, ale pouze prostřednictvím interdisciplinárního výzkumu. Proto je jedním z jejich základních požadavků podpora živé mezioborové interakce.  Jeho naplnění má napomoci i architektonické a urbanistické řešení universitního kampusu.

Základní myšlenkou návrhu je síť horizontálních, vertikálních a diagonálních průhledů, která akcentuje maximální otevřenost a usnadňuje setkávání, komunikaci, ale i pouhý vizuální kontakt mezi studenty, vyučujícími a dalšími zaměstnanci university. Koncept prolínajících se prostorů, a to včetně prostoru venkovního, umožní využití přirozené ventilace a osvětlení vnitřních prostor denním světlem. Jedná se o řešení, které výrazně zvýší komfort prostředí a zároveň přispěje k energetickým úsporám. Objekty university jsou situovány kolem dvou křížících se os. K jedné z nich přiléhají obytné a k druhé školní objekty.  V místě křížení os přirozeně vznikne centrum spojující v sobě všechna zákoutí university.

Atraktivita kampusu bude znásobena tím, že leží nedaleko singapurského hlavního letiště Changi Airport a Changi Business Park. Rozloha areálu bude 76 846 metrů čtverečních, zastavěná plocha pak bude 213 000 metrů čtverečních a obestavěný prostor má čítat 1 022 400 metrů krychlových.

UNStudio založili v roce 1998 Ben van Berkel a Caroline Bos, kteří již dříve vlastnili ateliér Van Berkel & Bos Architectuurbureau. UNStudio se neorientuje úzce na architekturu, ale jedná se o multidisciplinární tým složený z architektů, urbanistů, grafiků, konstruktérů, stavařů, fotografů a designérů nových médií. Z dalších projektů studia jmenujme alespoň stanici Arnhem Central (2010) v holandském Arnhemu, VilLu NM (2007) v New York, arnhemské kancelářské věže Park a Rijn (2005) či Gallerii Hall West (2004) v jihokorejském Soulu.

Foto a zdroj: UNStudioSUTD