13. července 2008 –– architektura –– Ondřej Krynek

Německá firma WHITEvoid, která se specializuje na interaktivní umění a design, představila svůj unikátní projekt pohyblivé fasády nazvaný Flare Facade. Stovky počítačem řízených kubistických bloků na fasádě dokáže vytvářet fascinující podívanou.

Novinka je určena především pro fasády domů větších ploch. Systém desítek až stovek pohyblivých bloků se dá využít i na jednotlivé samostatné zdi. Cílem vytvořit obdobnou technologii, bylo obohacení fádních fasád domů a vytvoření akčních objektů, které by dokázali komunikovat s okolím a okolním životním prostředím.

Celý systém funguje velmi jednoduše. Na kýženou fasádu se namontuje sada hydraulických soustav, které drží každý jeden pohybově na ostatních nezávislý kovový modul. Soustava geometrických objektů se svou skrytou pohyblivou oporou je dále napojena na jediný počítač, který dokáže ovládat každý modul samostatně čili vytvářet předem navolené vizuální efekty, obrazce či animace.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CXyNGVYfdxY[/youtube]

Video: Demonstrace výsledného použití i ovládání fasády

Výsledek je na pohled fascinující. Při představě budoucího využití by města za čas mohla ožívat uměleckým pohybem. Nasnadě je i komerční zneužití, pomocí něhož by mohli inzerenti efektním způsobem okouzlit své potencionální zákazníky. Nabízí se však i zamyšlení nad nevýhodami jako energetická náročnost, váha kovových částí nebo nadměrná hlučnost. Na výsledném efektu to však neubírá.

Foto: Flare Facade