20. srpna 2008 –– architektura –– Ondřej Krynek

Již brzy by se mělo na poloostrově Kowloon v Hong Kongu začít stavět nová kulturní čtvrť na ploše přibližně 40 hektarů. V zaobleném tvaru mořského plaza ho na pobřeží významné obchodní městské části navrhl londýnský architekt Norman Foster se svým studiem Foster + Partners.

Už v roce 2002 byl představen vítězný projekt na rozsáhlou přestavbu a dostavbu západní části poloostrova Kowloon v Hong Kongu. Čínské správní území je v tomto místě tvořeno nezastavěným výběžkem do zálivu, u něhož je vjezd do podmořského desetiproudého tunelu směřujícího na protější ostrov Honk Kong, který se na pevnině sbíhá z běžných osmnácti proudů městské silnice. Vítěz Norman Foster byl vybrán v mezinárodní architektonické soutěži, do jehož užšího kola postoupilo pět projektů z celého světa.

Všechny návrhy měly společné zadání. Nevyužitou pobřežní pláň s malým dětským hřištěm a několika lavičkami převést na kulturní centrum plnou sbírek umění, prostoru pro představení s 2 tisíci míst a objekty určenými pro volný čas. Vítězný projekt od Foster + Partners přetvořil plochu nedaleko přístavu na maximálně velkou jakoby nadzemní zahradu plnou kaskád, která bude po celé ploše zastřešena poloprůhlednou skořepinou pro Fostera z typických trojúhelníků.

Projekt dle návrhu počítá s několika do země zapuštěnými budovami se skleněnou skořepinovou střechou ve tvaru kupole. Pod nejvyšší trojúhelníkovitou střechou má byt integrována městská doprava se třemi zastávkami, vznášející se sedm metrů nad zemí. Do jižní části výběžku poloostrova má být zakousnutý i kruhový přístav pro menší osobní čluny a lodě.

Největším svízelem takto rozsáhlého projektu výstavby je už od začátku financování. Vláda především pro největší kulturní projekt v Asii vyčlenila 19 miliard euro, které mají směřovat nejen do 15 menších kulturních míst, ale převážně do zahájení výstavby západního kulturního kowloonského centra. Podle oficiálních informací město takové centrum nutně potřebuje a občané se prý nemohou dočkat nového místa určeného relaxaci a kultuře.

Foto a zdroj: Foster + Partners