3. října 2012 –– architektura –– Ondřej Krynek

Newyorské architektonické a designérské studio Dror navrhlo pro Turecko speciální umělý ostrov HavvAda, který by mohl v uměle vytvořených kopcích pokrytých zelení ubytovat nejméně čtvrt milionů lidí. Částečně samostatný ekologický ostrov by nabízel byty i luxusní rezidence v promyšlené síti bydlení nové generace.

„Během minulého století byl náš svět svědkem obrovské změny. Vylidňování venkova, globální hustoty obyvatelstva, pokračující růst městských struktur, ekonomická globalizace, lidská mobilita a  ničení životního prostředí patří mezi největší světové otázky,” říkají tvůrci ze studia Dror. Inspirováni Istanbulem navrhli pro Turecko speciální urbanistický projekt nazvaný HavvAda Island, který by měl navrátit lidi do přírody, udržet je jako komunitu a nabídnout jim luxus města.

HavvAda je šest uměle vytvořených kopců, které nabídnou ubytování na 16 535 000 metrech čtverečních pro nejméně 275 nebo až 385 tisíc lidí. Ze vzdáleného pohledu vypadá ostrov jako opuštěný ráj na zemi, ale při bližším prozkoumání vidíme umělou strukturu takzvaných dómů v podobě kupolí přikrytých zelení. Bydlelo by se v různě velkých jednotkách ve vnitřku kupolí, po jejich obvodu i na vnější straně, které by nabízely veřejně přístupné i zcela soukromé terasovité parky. Uprostřed kupolí by byl park s nabídkou obchodních center i dalších služeb.

Architekti z Dror se inspirovali v dávné historii, kdy spolu lidé žili v komunitách náboženských, politických i národnostních. Zde by mohla část ostrova sloužit pro normální bydlení, menší kopce pak například jako rekreační střediska pro movitou klientelu. Cílem je vytvořit bydlení, které by bylo ekonomické, ekologicky šetrné, moderní a dokázalo by ubytovat velké množství lidí při udržení komfortu. Exkluzivita je zaručena, teď je to jen otázkou realizace, která je však zatím v hvězdách.

DesignVid.cz nabízí video Prohlédněte si bydlení na ostrově v umělých kopcích

Čtěte všechny články na téma bydleníTurecko

Foto a zdroj: Dror