30. června 2014 –– architektura –– Nela Haraštová

Centrum současného umění DOX otevřelo výstavu s názvem Huť architektury, která nabízí průřez pěti desetiletími tvorby architekta Martina Rajniše a jeho ateliéru. Ten je spjat s významnými projekty, jejichž hlavní myšlenka usiluje o dlouhodobou udržitelnost, ekologii a představuje architekturu jako nástroj pro rozvoj společnosti.

Architekt známý jako mořeplavec s duší nomáda, který jezdí do pouští, staví bez povolení unikátní dřevostavby a vede boj se stavebními úřady. Martin Rajniš vystudoval ČVUT a AVU a v sedmdesátých letech pracoval v SIALu. Je spoluautorem pavilonu dějin dopravy na Expo 1986 ve Vancouveru a mnoha dalších staveb.

Podle architekta Rajniše dnešní domy lidi neuspokojují. Proč? Protože auta musí jezdit, lodě plavat, letadla létat. Je to hluboce pochopený design, inspirovaný přírodou: aerodynamika podobná ptákům, osová symetrie podobná všem zvířatům. Architektura je v krizi, protože se neřídí těmito pravidly. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody.

Za posledních dvacet let nabrala tvorba Martina Rajniše výrazně jiný směr. Věnuje se menším objektům postaveným z přírodních materiálů (dřevo, kámen, sklo), a snaží se najít takové cesty tvorby, které by s minimem prostředků a s velkou pokorou k existujícím stavbám i krajině sloužily co nejkomplexněji a znovu vrátily architektuře její klíčové roli v lidském životě, která, zdá se, je v současném světě odstrkována na vedlejší kolej.

V květnu 2014 převzal Martin Raniš v Paříži prestižní ocenění Global Award for Sustainable Architecture, kterou od roku 2007 každoročně uděluje nadace Lokus za výjimečný přínos světové architektuře. Nadcházející výstava v DOX Centru současného umění má přiblížit vývoj jeho tvorby a vtáhnout návštěvníky pomocí jeho architektury do prostředí, systému, z kterého jsme povstali.

Čtěte další články na téma Martin Rajniš

Foto a zdroj: DOX