6. srpna 2014 –– architektura –– Jakub Sochor

Brněnská Galerie architektury prezentuje dvě výstavy s dánskou tematikou – Město v pohybu, jež znázorňuje každodenní život cyklistů v Kodani, a Současná dánská architektura, která vznikla ve spolupráci Dánského ministerstva zahraničí, Dánské asociace architektonických firem a Iniciativy dánského designu a architektury. Obě výstavy potrvají do 31. srpna 2014.

Výstava Město v pohybu prezentuje 50 fotografií od Mikaela Colville-Andersena, které zobrazují každodenní život cyklistů v dánském hlavním městě, jež bývá označováno jako Město cyklistů. Do škol a práce se v Kodani dopravuje na kole více lidí, než například v Amsterodamu. Město už řadu let buduje nejen běžné cyklostezky, ale také sofistikovaný systém jízdních pruhů a dálnic pro cyklisty.

„Každý obyvatel Kodaně ujede na kole průměrně 4,2 kilometru za den, což je na všechny obyvatele 2 000 000 km. Dánsko a Kodaň jsou dnes symboly cyklistiky a také do jisté míry živou laboratoří, kde vzniká celá řada nových projektů, nápadů a vizí a to jak na poli designu, tak i v oblasti bezpečnosti nebo funkčnosti. Nejnovější projekt je tzv. ‚Cyklohad‘, dvouproudý most pouze pro cyklisty spojující opačné břehy kodaňského přístavu. Kodaň má ambici stát se do roku 2025 prvním tzv. uhlíkově neutrálním městem a systematická podpora cyklistiky je tedy jen jedno z mnoha opatření klimatického plánu, který kodaňská radnice přijala už před pěti lety,“ říká zástupce dánského velvyslance Lars Kjellberg.

Autor vystavovaných fotografií Mikael Colville-Andersen se dokumentování cyklistické kultury v Kodani věnuje již 4 roky. Je také odborníkem na městskou mobilitu a je známý rovněž jako cyklistický velvyslanec Dánského království. Cestuje po celém světě a během svých cest přednáší o městské cyklistice a setkává se s politiky na státní i obecné úrovni.

„V Dánsku jsou cyklisté integrovanou a respektovanou součástí denního městského provozu. Řidiči na ně netroubí, divoce negestikulují ani nenadávají. Na kola jsou totiž zvyklí, sami na něm jezdí,“ řekl Gabriel Kurtis z Galerie Architektury Brno.

Druhá výstava nese název Současná dánská architektura a mapuje projekty dánských autorů a architektonických studií. Poukazuje také na to, že dánská architektura nejsou jen ikonické návrhy jako pařížský Velký oblouk od Johana Otto von Spreckelsena či budova Opery v Sydney od Jørna Utzona, ale také mnoho projektů navržených mezinárodně uznávanými architekty, jimiž jsou například Bjarke Ingels, Henning Larsen, C.F. Møller, Jan Gehl či ateliér 3XN.

“Výstava Současná dánská architektura, která vznikla ve spolupráci Dánského ministerstva zahraničních věcí, Dánské asociace architektonických firem a Iniciativy dánského designu a architektury, přibližuje nejenom výběr toho nejlepšího ze současné dánské architektury, ale také její základní hodnoty. Dánskou architekturu charakterizuje striktně ekologický profil, udržitelnost, empatie a především demokratický přístup, podle kterého nejsou elegantní design a nádherná architektura vyhrazeny pro elitu, ale naopak určeny širokým masám,” říká zástupce dánského velvyslance Lars Kjellberg.

“Všechny tyto jedinečné projekty byly vybrány pro svou špičkovou kvalitu a také proto, že zosobňují dánskou identitu: vysoký životní standard, moderní přístup ke zdravotnictví, vzdělávání a studiu a velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí. Výstava také názorně ilustruje roli kultury v městském prostoru, který jde ruku v ruce s moderním skandinávským životním stylem,” dodává Gabriel Kurtis z Galerie Architektury Brno.

Obě výstavy potrvají do 31. srpna a jsou přístupné denně od 10 do 18 hodin. Do 28. srpna probíhá také doprovodný program výstavy s názvem Letní kino v Galerii Architektury, jejíž náplní jsou filmy promítané za podpory Dánského filmového institutu. Akce probíhá každý čtvrtek v 18 hodin. V neposlední řadě nutno připomenout přednášku Petra Šmídka s názvem Současná dánská architektura, jejíž náplní budou postřehy k současné skandinávské architektuře získané během Šmídkovy cesty po Dánském království. Akce je naplánována na úterý 19. srpna.

Čtěte další články na téma výstavaarchitektura

Foto: Galerie architektury Brno a Roman Kekel
Zdroj: Galerie architektury Brno