14. srpna 2014 –– architektura –– Ondřej Krynek

Galerie výtvarného umění v Ostravě v prodloužení do 14. září 2014 vystavuje tvorbu izraelského architekta, urbanisty a vědce Rafi Segala s názvem Architektura: Koncepce a tvary. Segal architekturu bere jako umění dát tvar prostoru kde lidé žijí a říká o ní, že odráží způsob chápání světa. V expozici nalezneme jeho kresby, fotografie modelů i studie.

„Architektura pro mě začíná pozorováním fyzického, sociálního a zejména urbánního kontextu projektu. Pozorování probíhá stále a provází celý proces tvorby projektu jako aktivní způsob myšlení, a to především pomocí náčrtů. Náčrty jsou v tomto procesu velmi užitečný nástroj, neboť vyřazují to, co je nepotřebné, a zdůrazňují všechno důležité. Linie nemají hloubku a obrázky nemusí být konečné. V určitém bodě je ustanovena koncepce a rodí se myšlenka, jež uvede do pohybu proces vedoucí ke tvaru. Do tvaru se pevně vrývají vztahy a pozorování, které se sloučily v tvůrcově mysli. Jakmile se začne tvar poměřovat s architektonickým měřítkem, narazí na odpor. V té chvíli by měl architekt přijmout překážky a omezení, jež mu klade realita stavby, protože mu to může přinést nové podněty a pomoci lépe definovat projekt,“ říká Rafi Segal.

„Když začínám s projektem, ptám se: Jak může mít místo prospěch ze stavby, která se na něm má postavit, a jak může mít stavba prospěch z místa, na němž má být postavena? Pak se zabývám programem. V průběhu doby se program stavby mění rychleji než její tvar. Takové otázky vedou k jistému vyjednávání mezi stavbou a místem, mezi hmotou a prázdnem. Mezi prvním vyjádřením ideje a jejími dalšími iteracemi, jež se snaží vyhovět omezením daným realitou. Obě protilehlé síly přitom zůstávají dominantní, zároveň se však podporují. Je to nejpříznivější poloha, jak dospět k dobré architektuře,“ dodává architekt.

Čtěte další články na téma architekturaurbanismus

Foto a zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě