22. srpna 2014 –– architektura –– Ondřej Krynek

Od poloviny září do 5. října proběhne v ostravském Dole Michal mezinárodní výstava Revitalizace a Cejchovna, která ukáže návrhy českých studentů z České republiky a Polska. Výstava složená ze dvou částí nabízí výsledky zkoumání lokálních aspektů života v pohraničí a návrhy řešení rozvoje vesnic či konverze industriálních budov.

„První část Revitalizace se soustřeďuje na výzkumné práce, které jsou součástí grantu EU Euroregion Silesia (Revitalizace Slezského industriálního dědictví). Budoucí architekti a umělci nejen z Ostravy, ale rovněž z polských Gliwic, Katowic a Opole v tomto programu zkoumali lokální aspekty života u hranic a života ve slezském pohraničí jako reprezentanta všech periferních území, nejen ve Střední Evropě. Výsledky výzkumu místní krajiny, industriálních měst a vesnic (včetně polské strany) se seriozně zamýšlejí nad budoucností tohoto regionu, který je postižen migracemi, degradací, rychlým růstem a stejně rychlým pádem, absenci kultury a stability,“ uvádí organizátoři výstavy.

„Na přehlídce Cejchovna lze najít mnoho prací, které mohou sloužit jako přenositelná inspirace pro řešení podobných lokalit. Jakým způsobem optimálně budovat město s ohledem na život v centru, navrhli pro Jaroměř Ondřej Turoň a Martina Mlčochová. Jak zachovat identitu tradičních českých vesnic, a přitom v nich budovat moderní bydlení, nastiňuje práce Lenky Bartůňkové. Diplomová práce Petra Doležala nabízí možnosti, jak zamezit expanzi měst, využitím postindustriálních prostorů k novým kompaktním formám bydlení. Způsob, jak zrekonstruovat ocelovou výrobní halu na multifunkční objekt s občanskou vybaveností, ukázal ve své bakalářské práci Tomáš Lehnert,“ dodávají k výstavě, která bude zahájena 15. září 2014.

Čtěte další články na téma výstavaarchitektura

Foto a zdroj: Technická univerzita Ostrava