17. října 2014 –– architektura –– Ondřej Krynek

Malá dvorana pražského Veletržního paláce je aktuálně svědkem zrodu unikátního českého projektu jménem Polštářový dům. Jeden z nejslavnějších českých architektů Zdeněk Fránek zde od začátku října buduje ve třech fázích funkční objekt postavený na sofistikovaných technologiích. Divácky atraktivní podívaná je zdarma přístupná až do kolaudace 15. února 2015.

„Zdeněk Fránek je jedním z nejautentičtějších architektů, kteří se dnes na českém poli stavební kultury pohybují. Navrhuje totiž projekty staveb, které balancují na pomezí reality a utopie, čímž boří zažité konvence. Na jeho výstavách se proto nesetkáme s klasickým výčtem prací jeho ateliéru, ale spíše s koncepty souvisejícími s jeho dlouhodobými experimenty s architektonickým prostorem. Jedním z nich je koncept vytváření si svého životního prostoru vlastním tělem. Spadá do něho i Polštářový dům, který zároveň demonstruje možnosti využití sofistikovaných technologií jak v procesu navrhování, tak realizace architektury,“ uvádí k pozadí projektu Národní galerie v Praze.

„Z toho důvodu tudíž Polštářový dům není jen architektonickou vizí, ale skutečným domem, přesněji řečeno, jeho prototypem v měřítku jedna ku jedné. Jeho vnější tvar i vnitřní prostor determinovala choreografická kreace, jejíž videozáznam posloužil k vygenerování virtuálního 3D modelu domu. Takto získaná data pak byla předána specializované továrně, která Polštářový dům roboticky vyrobila a povrchově upravila. Vzhledem k mimořádné zajímavosti celého tvůrčího i výrobního procesu, jsme se rozhodli výstavu Polštářový dům pojmout jako procesuální, tedy představit genezi celého díla krok po kroku, přesně tak, jak se rodí skutečná stavba. Samotnou výstavu jsme proto rozdělili na tři základní etapy,“ dodávají zástupci galerie.

Čtěte další články na téma architektura

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze