6. února 2015 –– architektura –– Ondřej Krynek

Od revoluce chátrající sýpka, která stojí na západním okraji dřívějšího výrobního areálu firmy Baťa, se dočkala zdařilé konverze. Po velmi krátké rekonstrukci se původní obilné silo a skladiště z roku 1938 proměnilo ve víceúčelovou budovu s nápaditými prvky. Od února bude objekt sloužit jako Centrum strategických služeb, kde má pracovat asi 300 zaměstnanců.

„Ještě baťovské stavební oddělení stihlo objekt postavit v roce 1938 jako obilné silo. Proměna objektu pro moderní provozy, kde bude pracovat cca 300 zaměstnanců nebylo snadným úkolem,“ řekl Martin Navláčil jr. ze stavební firmy Navláčil, která provedla kompletní rekonstrukci původního funkcionalistického objektu během jednoho roku.

„Budova bývalého sila má osm nadzemních a jedno podzemní podlaží a nabízí celkem 8 200 metrů čtverečních vnitřních ploch. Základní konstrukční systém tvoří typický prvek zlínského meziválečného stavebnictví – modul o rozměrech 6,15 x 6,15 metru,“ uvádí zástupce stavební firmy Vít Mach.

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto a zdroj: Navláčil