17. února 2015 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Kvalitář probíhá až do 3. dubna zajímavá výstava Baugruppe ist super! Její hlavní náplní je seznámit české návštěvníky s fenoménem Baugruppe neboli stavěním bytových domů přizpůsobených individuálním nárokům uživatelů a inspirovat zdařilými projekty z německého Berlína.

„Bauguppe (z něm. „bauen“ – stavět, „Gruppe“ – skupina) označuje způsob stavění a bydlení vycházející z individuální iniciativy mini-stavitelů a architektů. V procesu přímé dohody architekta a skupiny vznikne obvykle městský bytový dům přizpůsobený individuálním nárokům uživatelů i jejich společným představám o sdíleném prostoru a funkcích domu,“ uvádí k základnímu pojmu výstavy její organizátoři, kteří připravili i bohatý doprovodný program s diskusními panely, prezentacemi a setkáními.

„Výstava Baugruppe ist super! přináší nejzajímavější příklady projektů baugruppe od renomovaných berlínských architektů BARarchitekten, fatkoehl Architekten, Heide & von Beckerath, Ifau a Jesko Fezer, Kaden + Partner a Zanderrotharchitekten. Berlín je v současnosti evropskou jedničkou v počtu projektů baugruppe, s více než 3000 byty a více než 200 domy realizovanými v posledních deseti letech. Výstava se zaměřuje na experimentální projekty, které vyvinuly nová řešení a strategie v podmínkách zvyšujících se nákladů na bydlení v prolukách a na parcelách pro developery nesnadných a zdánlivě nezajímavých. Podobně rozšířený je tento model ve Freiburgu (1900 bytů) nebo v Hamburku (přes 1600 bytů). Projekt R 50 – Cohousing byl nominovaný na prestižní cenu Mies van der Rohe Award 2015,“ dodávají k náplni výstavy organizátoři.

Čtěte další články na téma Berlínbydlení

Foto a zdroj: Baugruppe