24. května 2015 –– architektura –– Jakub Sochor

Galerie Architektury Brno uvede výstavu spolupráce ateliérových projektů studentů prof. Ivana Reimanna, jenž působí na TU v Drážďanech, a prof. Petra Pelčáka, který vyučuje na Fakultě architektury brněnského VUT. Akce pod názvem Město. Berlín-Brno, jež mapuje průřez studentských prací ateliérů obou architektů, bude zahájena 26. května 2015.

Tématem obou ateliérů, jejichž práce budou na výstavě k nahlédnutí, je město, konkrétně města Brno a Berlín (v tomto případě ulice Torstrasse). Konkrétně půjde o proměny jednotlivých částí těchto měst v moderní době a v souvislosti s nevyhnutnými proměnami architektury, které nová éra přináší. Výstava dává prostor ke konfrontaci přístupů a výsledků moravských, českých a německých studentů. Kromě výběru výsledků ze společného brněnského zadání budou na výstavě prezentovány rovněž aktuální projekty Ústavu navrhování pod vedením prof. Reimanna na TU Dresden a průřez prací ústavu prof. Pelčáka na brněnské Fakultě architektury VUT.

Architekt Petr Pelčák, absolvent Vysokého učení technického v Brně, patří k architektům, jež mají velký podíl na proměnách Brna v posledních dvou desetiletích. Mezi projekty, které již byly vybudovány, patří obchodní blok Trinity Office Center navržený ve spolupráci s Petrem Hrůšou, či například obytný soubor Rezidence Bochořákova a Panorama v Bystrci. Některé starší projekty, na nichž se Petr Pelčák podílel, se dočkaly různých odborných ocenění. Jde o stavbu Galerie Vaňkovka a rekonstrukci Denisových sadů v Brně, či kupříkladu správní budovu Povodí Moravy v Olomouci.

Druhým architektem, jehož dílům je výstava věnována, je Ivan Reimann, pražský rodák, jenž studoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze, odkud přestoupil na Technickou univerzitu v Berlíně. Tam roku 1985 promoval, načež absolvoval postgraduální studium na londýnské Architectural Association School of Architecture a roku 1988 založil v Berlíně společně s architekty Thomasem Müllerem a Andreasem Scholzem architektonickou kancelář, kterou od roku 1995 společně s architektem Thomasem Müllerem vede.

Výstava bude zahájena za osobní účasti architektů Ivana Reimanna a Petra Pelčáka, a to v úterý 26. května 2015 v 18 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno na Starobrněnské 18. Akce, jež potrvá do 26. června 2015, bude otevřena denně od 10 do 18 hodin.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Architektury Brno