29. června 2015 –– architektura –– Jakub Sochor

Galerie Architektury Brno uvádí multimediální architektonickou prezentaci ateliéru studentů Fakulty architektury VUT v Brně pod názvem Architektura nedostatku, která byla oceněna Zvláštní cenou poroty III. Ceny Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt na Fakultě architektury VUT v roce 2015. Výstava potrvá od 30. června do 17. července 2015.

„Výstava Architektura nedostatku zkoumá roli architekta a jeho činnosti v období krize. Ta může být způsobena válečným konfliktem, přírodní katastrofou nebo technologickým úpadkem,“ přibližuje výstavu ředitel Galerie Architektury Gabriel Kurtis a dodává: „Současné město je natolik komplikovaným systémem, že v případě kolize se hroutí jako první. Nezbývá tak nic jiného než se znova uchýlit do přírody a k jejím zákonům. Výsledkem je decentralizovaná celorepubliková síť sídel, která jsou schopna zabezpečit sebe sama i skupiny postižených, s následným předpokladem flexibility a vývoje.“

Výstava, nesoucí podtitul Architektura globální změny aneb Jak společně přežít nejen atomový výbuch, zkoumá roli architekta a jeho činnost v období krize. Ta může mít rozličné kořeny, od technologického úpadku přes válečný konflikt až po přírodní katastrofu. V každém případě by se však podepsala na destabilizaci a postupném hroucení současné podoby města, který lze vzhledem k provázanosti a složitosti jeho aspektů přirovnat ke specifickému organismu.

Akce poukazuje rovněž na skutečnost, že současná společnost žije a tvoří v nadbytku, což se přirozeně promítá do architektonické tvorby. Architekti dneška vzešli z generace, jíž nepostihla válka, stejně jako hladomor, nedostatek vody, stěhování národů či závažná živelná katastrofa globálního měřítka. Projekty, jež vznikly pod vedením Ing. arch. Jan Mléčky, PhD, představí návrhy odpovídající situaci, kdy by tomu bylo opačně – nastiňují architektonickou tvorbu v době živelných katastrof, nedostatku přírodních zdrojů a podobně.

Autorský tým, který je podepsán pod ztvárněním vystavených prací, tvoří Jan Adamus, Ondřej Bělica, Martin Blažek, Matúš Bocán, Jáchym Daniel, Tereza Dvořáková, Jakub Frolík, Michael Gabriel, Matěj Jindrák, Ján Juráš, Barbora Juríčková, Oliver Kažimír, Filip Kinnert, Matúš Peklanský, Lenka Půžová, Petr Preininger, Rostislav Stoklásek, Veronika Ševčíková a Tereza Teplá. Finanční prostředky pro realizaci výstavy poskytla Fakulta architektury VUT v Brně.

Výstava bude zahájena v úterý 30. června 2015 v 18 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno a bude otevřena denně od 10 do 18 hodin do 17. července 2015. Vstupné je dobrovolné.

Čtěte další články na téma architektura

Foto a zdroj: Galerie Architektury Brno