26. července 2015 –– architektura –– Jakub Sochor

Galerie Architektury Brno ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera v Praze představuje  výstavu úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití pod názvem Industriální  topografie: Architektura konverzí. Akce, jež bude zahájena 30. července 2015, mapuje přes třicet příkladů pozoruhodného využití opuštěných průmyslových objektů k novému účelu.

„Výstava navazuje na sérii akcí, setkání a aktivit organizovaných při příležitosti mezinárodních bienále Industriální stopy a je pokračováním úspěšného projektu mapujícího  konverze na našem území,“ uvádí výstavu ředitel Galerie Architektury Gabriel Kurtis. Projekt, na jehož přípravě se podílelo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze (vedené Benjaminem Fragnerem), představí nejpozoruhodnější příklady realizací v České republice za uplynulých deset let.

Výstava je členěna do pěti tematických bloků, a to podle nové funkce přetvořených průmyslových objektů, či motivů, které byly iniciátorem změny. „Výstava reaguje na citlivé, důležité a dnes často diskutované téma využití industriálních staveb a svou formou má oslovit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost“ dodává Gabriel Kurtis. Projekty budou prezentovány na výstavních panelech, jež znázorní jejich historický i současný stav. Vystavené panely doplní ukázky obdobně založených příkladů ze zahraničí.

Relikty české průmyslové minulosti a jejich smysluplné oživení jsou dlouholetým ústředním  tématem platformy Industriální stopy, se kterou je výstava Architektura konverzí úzce spjata. Výstava je součástí  projektu Industriální topografie a navazuje na ní stejnojmenná výpravná publikace, která mapuje úspěšné proměny průmyslových budov. „Kniha není pouhým souborem efektních staveb – odráží i společenskou atmosféru, ve které budovy proměnou procházely nebo procházejí,“ upřesňuje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Relikty české průmyslové minulosti a jejich smysluplné oživení jsou dlouholetým ústředním  tématem platformy Industriální stopy, se kterou je výstava Architektura konverzí úzce spjata. Výstava je součástí  projektu Industriální topografie a navazuje na ní stejnojmenná výpravná publikace, mapující úspěšné proměny průmyslových budov. „Kniha není pouhým souborem efektních staveb – odráží i společenskou atmosféru, ve které budovy proměnou procházely nebo procházejí,“ upřesňuje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Výstava bude zahájena za osobní účasti kurátora výstavy Benjamina Fragnera ve čtvrtek 30. července 2015 v 18 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno a bude otevřena denně od 10 do 18 hodin, a to až do 28. srpna tohoto roku. Vstupné je dobrovolné.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Architektury Brno