30. července 2015 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražská Galerie UM sídlící v přízemí UMPRUM otevřela až do 5. září 2015 výstavu Cizí dům? s podtitulem Architektura českých Němců 1848-1891. Expozice se zaměřuje mimo společenských vazeb mezi oběma zememi té doby hlavně na architekturu pro veřejnost od českých Němců jako například divadla, radnice, školy či spolkové domy.

„V posledních letech sílí odborný zájem o česko-německé umělce působící v Čechách za první republiky. V této době již byly obě národní společnosti od sebe oddělené a každá se ubírala svou vlastní cestou. Cílem této výstavy je upozornit spíše na společné vazby obou národů, než připomínat rozdělení. Soustředili jsme se proto na starší období, kdy proces postupné národní diferenciace teprve probíhal: od revoluce roku 1848 až po definitivní rozkol Čechů a Němců při přípravě Jubilejní výstavy roku 1891. Měla být výstavou zemskou, ale druhý z obou zemských národů se jí už neúčastnil. Zatímco v padesátých letech 19. století ještě nebylo důležité, zda projekt českého národního divadla vytvoří architekt německé národnosti, koncem století tu proti sobě stály dva znesvářené tábory,“ uvádí autorka výstavy Věra Laštovičková.

„Architektura jako umělecký obor, který se nejvíce zapojuje do tvorby veřejného prostoru, hrála ve vzájemném národnostním vymezování Čechů a Němců důležitou roli. Německou identitu měly reprezentovat zvláště budovy velmi úzce spojené s národní myšlenkou – německá národní divadla, německé spolkové domy, radnice německých měst, turnerské tělocvičny nebo luteránské kostely. I u těchto staveb bychom však našli vazby k české tvorbě, podobně jako v architektuře měst v někdejší německé jazykové oblasti,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavaarchitektura

Foto a zdroj: UMPRUM